Novinky

Konzultace Evropské komise k nové digitální finanční strategii pro Evropu - Fintechový akční plán

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Finanční trh
  • Ochrana spotřebitele
  • Konzultace
  • Veřejné diskuse

Ministerstvo financí upozorňuje na možnost vyjádřit se k aktuální veřejné konzultaci Evropské komise k nové digitální finanční strategii pro Evropu / Fintechovému akčnímu plánu, která směřuje k vytvoření příznivých podmínek umožňujících rozvoj finančních inovací v rámci vnitřního trhu. Konzultace navazuje na téma nedávné veřejné konzultace Ministerstva financí Inovace na finančním trhu.

Konzultace Evropské komise se věnuje současnému evropskému právnímu rámci finančních služeb a zkoumá, zda je současná podoba právní úpravy adekvátní pro zajištění bezproblémového fungování vnitřního trhu a pro přeshraniční působení finančních společností v rámci společného trhu s cílem podpořit rozvoj finančních inovací. Mezi konkrétní okruhy, které konzultace zmiňuje, patří například technologie blockchain a umělá inteligence. Zvláštní důraz je kladen na ochranu spotřebitele, ochranu osobních údajů a zároveň na dostupnost dat nutných pro rozvoj inovativních řešení.

Upozorňujeme veřejnost, že se může samostatně zapojit do konzultace a odpovědět na pokládané otázky přímo Evropské komisi do 26. června 2020. Ministerstvo financí zároveň uvítá, pokud zájemci o problematiku své postřehy a připomínky zašlou na adresu inovace@mfcr.cz a napomohou tak při formování a prosazování pozice ČR.

Předem děkujeme za Vaši případnou spolupráci.

Doporučované

Nejčtenější