Novinky

Základní informace

odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami
odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami

Vydáno

 • Kontakty
 • Loterie a sázkové hry
 • Soukromý sektor
 • Regulace
Aktualizováno 22. 5. 2017
 • Úprava obsahu
 • Aktualizace kontaktů

Informace o činnosti odboru 34 - Státní dozor nad hazardními hrami, úřední hodiny, kontakty.

Odbor zpracovává a navrhuje právní předpisy pro oblast loterií a jiných podobných her. Spolupracuje na vytváření právních úprav v oblasti loterií a jiných podobných her v orgánech EU. Vyjadřuje se v rozsahu své působnosti k notifikačnímu procesu při změně těchto právních předpisů zemí EU. Rozhoduje ve správních řízeních ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb. a 186/2016 Sb. Zabezpečuje základní metodickou činnost v rozsahu provozování loterií a jiných podobných her. Sleduje vývoj a zavádění nových technologií do provozu loterií a jiných podobných her v EU a v ČR, vypracovává a aplikuje podmínky jejich povolování. Rámcově metodicky usměrňuje orgány finanční správy při výkonu státního dozoru nad dodržováním zákona č. 202/1990 Sb. 186/2016 Sb. provozovateli loterií a jiných podobných her, včetně metodické pomoci krajským úřadům, obcím a autorizovaným osobám v rozsahu své působnosti. Dohlíží v rozsahu své působnosti nad výkonem kontrolní činnosti a nad kontrolními a metodickými postupy realizovanými orgány finanční správy. Zabezpečuje analytickou činnost v rozsahu provozování loterií a jiných podobných her. V rámci ministerstva zajišťuje agendu související s vypracováváním a podáváním trestních oznámení učiněných na úrovni ministerstva týkajících se neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry. Vyřizuje, eviduje a uchovává dotazy a podání fyzických a právnických osob, které se týkají působnosti odboru.

Úřední hodiny pro nahlížení do spisu

 • pondělí 12:30 – 14:30 hod.
 • středa 12:30 – 14:30 hod.
 • pátek 12:30 – 14:30 hod.

po předchozí domluvě formou elektronické žádosti obsahující čísla jednací spisu a uvedení osoby, která bude do spisu nahlížet na adresu: loterie@mfcr.cz

Doručování dokumentů - probíhá pouze elektronicky

Dokumenty do datových schránek jsou doručovány:

 • právnickým osobám,
 • podnikajícím fyzickým osobám (advokátům, daňovým správcům a insolvenčním správcům),
 • fyzickým osobám, které mají zřízenou datovou schránku a uvedou ID datové schránky na žádosti
KONTAKTY
Adresa pracoviště: Legerova 1581/69, 118 10 Praha 1
Telefon: +420 25704 3322
E-mail: podatelna@mfcr.cz 
 Obecné dotazy: loterie@mfcr.cz 
 Technická podpora: HelpdeskSDSL@mfcr.cz 
 Právní podpora pro obce: MetodikaObce@mfcr.cz 
 Právní podpora pro žadatele a provozovatele: DotazyZHH@mfcr.cz 

Související informace 

 

Doporučované

Nejčtenější