Novinky

2021

Stanoviska týkající se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách - rok 2021.

ilustrace

Vydáno

Dotazy k výkladovému stanovisku k okamžiku nabývání právní moci a účinnosti rozhodnutí vydaných podle zákona o hazardních hrách

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu zveřejňuje odpovědi na dílčí dotazy k výkladovému stanovisku odboru 73 k okamžiku nabývání právní moci a účinnosti rozhodnutí vydaných podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 28. 6. 2021, evidované pod č. j. MF-20005/2021/73-1.

Vydáno

Informace ke změně definice čisté prohry a definice identifikačních údajů v zákoně o hazardních hrách v kontextu přechodných ustanovení

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu v zájmu informovanosti dotčených osob vydává tuto informaci k plnění povinností vyjmenovaných v ustanovení § 15 odst. 4 a § 130 v zákoně č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a jejich aplikace v souvislosti s přechodnými ustanoveními novely ZHH.