Novinky

Stanoviska

Stanoviska týkající se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

ilustrace

Vydáno

Informace o posuzování minimální výše vlastních zdrojů dle § 6 odst. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 186/2016 Sb.

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, vydává za účelem zajištění práva na legitimní očekávání tuto informaci o změně správní praxe při posuzování minimální výše vlastních zdrojů právnické osoby dle § 6 odst. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Vydáno

Dotazy k výkladovému stanovisku k okamžiku nabývání právní moci a účinnosti rozhodnutí vydaných podle zákona o hazardních hrách

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu zveřejňuje odpovědi na dílčí dotazy k výkladovému stanovisku odboru 73 k okamžiku nabývání právní moci a účinnosti rozhodnutí vydaných podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 28. 6. 2021, evidované pod č. j. MF-20005/2021/73-1.

Vydáno

Informace ke změně definice čisté prohry a definice identifikačních údajů v zákoně o hazardních hrách v kontextu přechodných ustanovení

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu v zájmu informovanosti dotčených osob vydává tuto informaci k plnění povinností vyjmenovaných v ustanovení § 15 odst. 4 a § 130 v zákoně č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a jejich aplikace v souvislosti s přechodnými ustanoveními novely ZHH.

Vydáno

Informace odboru 73 k usnesení vlády č. 493 ze dne 30. dubna 2020 o přijetí krizového opatření

Usnesením vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 493 o přijetí krizového opatření, vyhlášené pod č. 224/2020 Sb., bude s účinností od 11. května 2020 od 00:00 hod. zrušeno usnesení vlády České republiky ze dne 23. dubna 2020 č. 453, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 195/2020 Sb., kterým byl zakázán provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Aktualizováno

Informace odboru 73 k usnesením vlády České republiky o přijetí krizových opatření - zákaz provozu heren a kasin

V souvislosti s usnesením vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 199 o přijetí krizového opatření, jímž byla mimo jiné zakázána s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb, mezi něž patří i zábavní zařízení, vydalo Ministerstvo financí, respektujíce cíl a účel tohoto opatření, upřesňující stanovisko, že se toto opatření vztahuje i na herní prostory jako jsou kasina nebo herny.