Novinky

2018

Informace pro územně samosprávné celky (kraje a obce) k zákonu o hazardních hrách č. 186/2016 Sb. - rok 2018.

ilustrace

Vydáno

Stanovisko odboru 34 k postupu při ověření poskytnutí kauce

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami vydává metodické stanovisko pro správní orgány územně samosprávných celků k postupu při ověření poskytnutí kauce podle § 99 odst. 2 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.