Novinky

2016

Informace pro územně samosprávné celky (kraje a obce) k zákonu o hazardních hrách č. 186/2016 Sb. - rok 2016.

ilustrace

Vydáno

Informační povinnosti obcí v souvislosti s novou legislativou k hazardním hrám

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, v souvislosti se skutečností, že 1. ledna 2017 nabývá komplexní účinnosti zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, zveřejňuje následující příručku týkající se informačních povinností obecních úřadů.