Novinky

Seznam nepovolených internetových her

Přehled nelegálních provozovatelů hazardních her, se kterými Ministerstvo financí ukončilo správní řízení. Chronologicky řazené přehledy.

ilustrace

Vydáno

Metodický pokyn k plnění povinností (ve věci seznamu nepovolených internetových her)

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami vydává pro potřebu subjektů povinných zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu internetových stránek s nepovolenými internetovými hrami a subjektů povinných neprovádět platební transakce ve prospěch ani k tíži platebních účtů uvedených na tomto seznamu tento metodický pokyn.