Novinky

Odmítnutí jednou přijatých automatizovaných výstupů v případě opravy věcných chyb

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

  • Hazardní hry
  • Zákon o hazardních hrách
  • Soukromý sektor
  • Reportingová vyhláška

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu v souvislosti s povinností provozovatelů poskytovat výkaznictví podle § 13a zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a za účelem snadnější implementace vyhlášky č. 10/2019 Sb. (dále jen „reportingová vyhláška“) informuje o změně nastavení infomačního systému pro provozování hazardních her při přijímání automatizovaných výstupů. Ke změně dochází v případě, že provozovatel využije postupu podle § 5 reportingové vyhlášky a rozhodne se iniciovat opravu věcných chyb v automatizovaných výstupech.

V případě, že provozovatel požádá o opravu věcných chyb v některém z dříve poskytnutých automatizovaných výstupů a dojde k poskytnutí automatizovaného výstupu ve vyšší verzi, dochází k opětovné kontrole splnění vstupních kontrol u všech automatizovaných výstupů, které následují po tomto prvním opravovaném automatizovaném výstupu.

Např. dojde-li k opravě automatizovaného výstupu za období 7.12.2022 od 08:00, jsou zkontrolovány všechny následující automatizované výstupy (např. 7.12.2022 od 16:00, 8.12.2022 od 00:00, …).

Pokud některý z těchto automatizovaných výstupů nesplní nově podmínky pro přijetí, dojde k odmítnutí tohoto dříve přijatého automatizovaného výstupu, ačkoli byl již provozovatel v minulosti notifikován, že došlo k jeho přijetí

Provozovatel je o této skutečnosti informován totožným způsobem, jako by automatizovaný výstup poskytoval poprvé. Provozovateli je předán potvrzovací balíček pouze v případě, že poskytnutý automatizovaný výstup není formálně správný. Nedostává tedy informaci o opětovné úspěšné kontrole. Orgán vykonávající dozor odešle ERR potvrzovací balíček na adresu:

https://<URL chyba>?protokol=<Název balíčku>.err.zip.p7e.p7s

Kde <URL chyba> je část adresy internetové stránky poskytnutá provozovatelem používaná k sestavení adresy, na kterou má být zaslán potvrzovací balíček v případě, kdy poskytnutý automatizovaný výstup není formálně správný.

Zároveň je potvrzovací balíček dostupný na adrese:

  • pro playground: https://reporting-pg.hazard.spcss.cz/data/<Název balíčku>.err.zip.p7e.p7s 
  • pro produkční prostředí: https://reporting-hazard.celnisprava.cz/data/<Název balíčku>.err.zip.p7e.p7s 

obdobně jako v případě prvního poskytnutí automatizovaného výstupu. Původně publikovaný potvrzovací balíček, který indikoval přijetí prvního poskytnutého automatizovaného výstupu je odstraněn a nadále není dostupný.

K vyhodnocení dodatečné formální nesprávnosti může dojít zejména z několika důvodů: dojde k přerušení vazeb mezi záznamy v opravovaném a dříve poskytnutém automatizovaném výstupu, či dříve poskytnutý automatizovaný výstup dále nesplňuje vstupní kontroly, které jsou nastaveny v okamžiku opětovného posouzení automatizovaného výstupu.

Pokud provozovatel obdrží informaci o odmítnutí dříve přijatého automatizovaného výstupu, je povinen poskytnout opravený automatizovaný výstup znovu ve vyšší verzi jako by postupoval podle § 4 reportingové vyhlášky, tedy znovu poskytne automatizovaný výstup, ve kterém chyby odstraní.

V návaznosti na výše uvedené se doporučuje zavést pravidelnou kontrolu, zda nedošlo ke změně stavu dříve přijatého automatizovaného výstupu. To platí zejména v období, kdy provozovatel provádí opravu věcných chyb.

I nadále se předpokládá, že proces provádění věcných oprav a postup při přijímání automatizovaných výstupu bude koordinován prostřednictvím operátorů ServiceDesku, kteří s provozovateli mohou koordinovat postup nápravy. V případě potřeby bude kontaktována osoba, která je uvedena jako kontaktní osoba v žádosti o opravu věcných chyb. 

Dne 22. 12. 2022 bude výše uvedená funkcionalita nasazena na testovací prostředí pro provozovatele (Playground). Nasazení na Produkční prostředí je plánováno na 7. 2. 2023.

Doporučované

Nejčtenější