Novinky

Pilotní provoz produkčního (ostrého) prostředí a upřesnění významu pole "Počáteční datum platnosti" v produkční (ostré) registraci

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

  • Hazardní hry
  • Zákon o hazardních hrách
  • Soukromý sektor
  • Reportingová vyhláška

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, zveřejňuje harmonogram provozu produkčního (ostrého) prostředí a upřesnění významu pole "Počáteční datum platnosti" v produkční (ostré) registraci.

Provozovatel má nejpozději do 2. 5. 2019 oznámit své komunikační parametry (údaje nutné k technickému zabezpečení poskytování automatizovaného výstupu) orgánu vykonávajícímu dozor (celní úřad příslušný podle sídla provozovatele), a to pro každý druh hazardní hry, jejíž provoz byl provozovatelem zahájen, případně pro každé kasino, jehož provoz byl zahájen. Datum platnosti má odpovídat zahájení reportovací povinnosti poskytovat automatizované přístupy v souladu s reportingovou vyhláškou, což je ve většině případů již povolených hazardních her a kasin 1. 6. 2019.

Pro ověření nastavení komunikačních parametrů produkčního (ostrého) prostředí v systému provozovatele poskytne orgán vykonávající dozor následující podporu - pilotní provoz produkčního (ostrého) prostředí. Pokud si provozovatel zaregistruje nastavení komunikačních parametrů produkčního (ostrého) prostředí pro hazardní hru nebo kasino s datem dřívějším než 1. 6. 2019, nebo shodným, budou jeho automatizované výstupy od 25. 5. 2019 stahovány a validovány. Všechny automatizované výstupy stažené před datem 1. 6. 2019 pak budou ke dni 1. 6. 2019 smazány.

Doporučované

Nejčtenější