Novinky

Komunikační parametry pro produkční (ostré) prostředí

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Hazardní hry
  • Zákon o hazardních hrách
  • Reportingová vyhláška
Aktualizováno 6. 5. 2020 12:35
  • Aktualizace textu, publikace příloh platných od 14.4.2020
  • Aktualizace textu, publikace příloh platných od 30.4.2020

V souladu s vyhláškou č. 10/2019 Sb., o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat (dále jen „reportingová vyhláška“) se zveřejňují komunikační parametry produkčního (ostrého) prostředí, tedy údaje nutné k technickému zabezpečení poskytování automatizovaného přístupu orgánu vykonávajícího dozor podle § 2 odst. 2 reportingové vyhlášky.

Produkční (ostré) prostředí je provozováno pod identitou Celní správy České republiky (jako orgánu vykonávajícího dozor).

Oficiální termín spuštění prostředí viz Pilotní provoz produkčního (ostrého) prostředí. Přístup k potvrzovacím balíčkům a aplikacím je možný pouze s použitím registrovaného autentizačního certifikátu provozovatele.

Certifikáty orgánu vykonávajícího dozor pro produkční (ostré) prostředí jsou v připojených souborech v několika formátech.

Autoritativní souhrn komunikačních parametrů orgánu vykonávajícího dozor je rovněž poskytnut v připojeném souboru (obsahuje soubor ve formátu .json):

Jméno souboru je sha256:hexhash json souboru před podpisem. Následující publikované sady komunikačních parametrů budou vždy obsahovat hash předchozí konfigurace a budou podepsány poslední platnou kvalifikovanou pečetí, tak je spolu zaručena ověřitelnost sekvence publikovaných komunikačních parametrů.

Poznámka: Dne 30. 4. 2020 došlo při mimořádném incidentu na straně serverového systému k zneplatnění aktuálního certifikátu pro elektronickou pečeť, používaného pro pečetění potvrzovacích balíčků, a k neplánovanému vygenerování nového certifikátu.

Poznámka: Komunikační parametry pro Playground jsou určeny pro veřejné testovací rozhraní (Playground), které je oddělené od produkčního (ostrého) prostředí. Playground je kompletní samostatná verze systému a má vlastní databázi komunikačních parametrů provozovatelů. Registrace do Playgroundu a mechanismus stahování a zpracování automatizovaných výstupů Playgroundu jsou zcela odděleny od produkčního (ostrého) prostředí.

Doporučované

Nejčtenější