Novinky

Komunikační parametry pro Playground

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

  • Hazardní hry
  • Zákon o hazardních hrách
  • Reportingová vyhláška
  • Soukromý sektor
Aktualizováno 30. 1. 2023 16:45
  • Aktualizace textu, publikace příloh platných od 4.3.2020
  • Aktualizace textu, publikace příloh platných od 15.2.2021
  • Aktualizace textu, publikace příloh platných od 10.2.2022
  • Aktualizace textu, publikace přílohy platné od 19.2.2022
  • Informace o času nahrazení autentizačního certifikátu
  • Publikace přílohy platné od 7.2.2023

Za účelem snadnější implementace reportingové vyhlášky a možnosti využití Playgroundu (veřejného testovacího rozhraní) se zveřejňují komunikační parametry, tedy údaje nutné k technickému zabezpečení poskytování automatizovaného přístupu orgánu vykonávajícího dozor pro Playground (veřejné testovací rozhraní).

Playground (veřejné testovací rozhraní) je provozován pod identitou SPCSS (Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.) v roli testovacího "orgánu vykonávajícího dozor".

Přístup k potvrzovacím balíčkům a aplikacím je možný pouze s použitím registrovaného autentizačního certifikátu provozovatele.

Registrace certifikátů provozovatelů probíhá prostřednictvím webového formuláře Celní správy na 
https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=157 nebo formou samoobslužné registrace, pokud má provozovatel zaregistrován platný autentizační certifikát.

Certifikáty "orgánu vykonávajícího dozor" pro Playground jsou v připojených souborech v několika formátech.

Autoritativní souhrn komunikačních parametrů SPCSS je rovněž poskytnut v připojeném souboru (obsahuje soubory ve formátu .json a ve formátu .json.p7s - verze zapečetěná uznávanou pečetí SPCSS - ochrana proti podvržení):

Jméno souboru je sha256:hexhash json souboru před podpisem. Následující publikované sady komunikačních parametrů budou vždy obsahovat hash předchozí konfigurace a budou podepsány platnou uznávanou pečetí - tím je zaručena ověřitelnost sekvence publikovaných  komunikačních parametrů.

Serverové TLS certifikáty "spcss-pg-server" vydávané certifikační autoritou Let's Encrypt jsou platné pouze 3 měsíce a jejich pravidelná výměna je prováděna bez publikace změn touto formou.

Certifikát pro pečetění bude nahrazen dne 7.2.2023 v 10 hod. dopoledne.

Doporučované

Nejčtenější