Novinky

Pro provozovatele

Informace pro provozovatele hazardních her týkající se rejstříku vyloučených osob a ověření totožnosti a věku osoby podle § 46 odst. 1 a § 77 odst. 6 zákona o hazardních hrách v Informačním systému provozování hazardních her (AISG).

ilustrace

Kompletní technická specifikace – RVO

Kompletní technická specifikace AISG týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a ověření totožnosti a věku osoby.

Produkční prostředí RVO

Produkční prostředí informačního systému provozování hazardních her týkající se rejstříku vyloučených osob.

Certifikáty provozovatelů

Informace k evidenci certifikátu provozovatelů pro produkční prostředí Rejstříku vyloučených osob.

Service Desk MF

Informace týkající se Service Desku MF sloužícího pro řízení a evidenci incidentů, problémů a požadavků na podporu IS MF.

Metodické informace

Metodické pokyny a informace k rejstříku vyloučených osob a ověření totožnosti a věku osoby v AISG.