Novinky

Přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2016

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

  • Lokalní loterní systém (LLS)
  • Loterie a sázkové hry
  • Loterijní zákon
  • Číselné loterie
  • Kasina
  • Kurzové sázky
  • Komentář
  • Tabulka
  • Výsledky provozování

V roce 2016 bylo sázejícími u legálních provozovatelů vloženo do hry 196,4 mld. Kč a na výhrách jim bylo vyplaceno 157,1 mld. Kč. Hrubé příjmy legálních provozovatelů loterií a jiných podobných her (rozdíl mezi finančními prostředky vloženými do hry a finančními prostředky vyplacenými zpět hráčům) tak v roce 2016 dosáhly 39,3 mld. Kč.

Obdobně jako v minulých letech došlo k velkému nárůstu objemu vsazených částek v oblasti okamžitých loterií a internetových kursových sázek, jejichž podíl na trhu se každý rok zvyšuje a v loňském roce dosáhl z hlediska finančních prostředků vsazených do hry jedné čtvrtiny celého trhu. K nejvýraznějšímu nárůstu objemu vsazených částek došlo v oblasti internetových karetních turnajů nebo her. Meziroční propad naopak zaznamenal segment totalizátorových her, kostek, dostihů a ostatních loterií a sázkových her.

Nejvýznamnějším segmentem na trhu zůstávají tzv. technické hry. Stejně jako v předchozích letech zaujímají největší podíl mezi sázkovými hrami a loteriemi interaktivní videoloterní terminály, které se podílely na celkových vsazených částkách z 35,7 %.

Z údajů, které finanční správa obdržela v rámci odvodových přiznání provozovatelů za rok 2016 lze konstatovat, že inkaso odvodu z loterií a jiných podobných her dosáhlo částky 10,5 mld. Kč, což znamená oproti roku 2015 nárůst o 2,9 mld. Kč. V této částce je rovněž zahrnuta tzv. pevná část dílčího základu odvodu ve výši 80 Kč za každý den, kdy bylo dílčí technické herní zařízení, resp. jeho herní místo, povoleno. Nárůst byl dán jednak intenzivními aktivitami Finanční správy a policie v boji proti ilegálnímu hazardu, jednak tzv. Volného novelou tehdy platného loterního zákona. Ta zvýšila pro rok 2016 sazbu daně u technických her z 20 % na 28%, zmíněný poplatek z 55 Kč na 80 Kč a sazbu daně u ostatních her z 20 % na 23%. 10,5 mld. Kč nemusí být nutně konečná částka, protože ve lhůtě dle § 148 zákona č. 280/2009, daňový řád se může v případech doměření odvodu částka ještě změnit.

Nadto ještě provozovatelé číselných a okamžitých loterií a kursových sázek zaslali za rok 2016 Českému olympijskému výboru částku necelých 700 mil. Kč, v rámci uplatněné slevy na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her.

Loterie nebo jiná podobná hra
dle loterního zákona

Druh loterie
nebo jiné podobné hry
Rok Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
1. Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2012 - 2016 (v Kč)
§ 2 písm. a) Peněžité a věcné loterie 2012 222 196 971 117 820 009 104 376 962
2013 34 749 330 14 522 123 20 227 207
2014 32 109 480 14 976 882 17 132 598
2015 446 695 540 257 469 780 189 226 349
2016 440 092 085 261 399 757 178 693 563
§ 2 písm. b) Tomboly 2012 4 746 989 2 584 156 2 162 833
2013 4 943 778 2 449 933 2 559 376
2014 6 179 866 3 496 256 2 683 610
2015 7 389 009 4 646 395 2 978 592
2016 8 052 265 4 789 118 3 505 713
§ 2 písm. c) Číselné loterie 2012 5 979 471 760 2 783 717 982 3 195 753 778
2013 7 183 084 792 3 813 607 140 3 369 477 652
2014 7 735 261 389 3 831 938 351 3 903 323 038
2015 8 748 637 208 4 382 305 224 4 366 331 984
2016 8 947 191 473 4 158 550 675 4 788 640 798
§ 2 písm. d) Okamžité loterie 2012 441 826 390 231 353 350 210 473 040
2013 1 066 976 039 599 347 796 467 628 243
2014 1 510 452 711 841 697 076 668 755 635
2015 1 960 417 291 1 108 115 560 852 301 731
2016 2 591 461 799 1 465 215 520 1 126 246 279
§ 2 písm. e) Výherní hrací přístroje 2012 24 166 612 768 20 075 214 052 4 091 398 716
2013 14 615 645 737 12 015 026 923 2 600 618 814
2014 15 614 396 648 13 158 952 553 2 455 444 095
2015 32 174 557 008 28 156 398 764 4 018 158 244
2016 36 692 698 132 32 172 757 766 4 519 940 366
§ 2 písm. f) Totalizátorové hry 2012 11 101 642 5 965 287 5 136 355
2013 10 682 346 7 359 384 3 322 962
2014 10 992 518 6 641 901 4 350 617
2015 12 706 734 6 268 205 6 438 529
2016 8 382 058 5 402 134 2 979 924
§ 2 písm. g) Bingo 2012 20 369 340 14 258 538 6 110 802
2013 28 636 080 20 045 256 8 590 824
2014 22 486 020 16 368 441 6 117 579
2015 25 188 800 18 891 587 6 297 213
2016 28 524 040 21 390 464 7 133 576
§ 2 písm. h) Kursové sázky 2012 7 605 314 622 5 591 466 079 2 013 848 543
2013 6 564 428 347 4 995 570 224 1 568 858 123
2014 6 202 645 984 4 445 660 229 1 756 985 755
2015 5 793 795 810 4 322 988 223 1 470 816 036
2016 7 020 091 116 5 521 532 031 1 498 575 815
§ 50 odst. 3 Internetové kursové sázky 2012 14 413 021 783 12 468 924 298 1 944 097 485
2013 22 460 120 421 19 967 974 913 2 492 145 508
2014 29 404 670 155 26 078 338 291 3 326 331 864
2015 38 053 287 862 33 881 866 245 4 171 421 617
2016 50 379 380 318 45 180 224 867 5 199 155 451
§ 2 písm. i) Sázkové hry provozované v kasinu 2012 6 556 761 787 5 276 122 484 1 280 639 303
2013 7 140 619 380 5 720 970 439 1 419 648 941
2014 7 925 398 893 6 571 364 967 1 354 033 926
2015 6 169 859 926 5 229 687 077 940 172 849
2016 7 427 601 659 5 978 489 142 1 449 112 517
§ 2 písm. j) Kostky 2012 47 662 971 31 507 047 16 155 924
2013 48 972 274 33 809 535 15 162 739
2014 16 810 315 10 966 272 5 844 043
2015 25 701 414 19 803 710 5 897 704
2016 22 204 843 18 715 374 3 489 469
§ 2 písm. k) Dostihy 2012 29 337 481 18 493 159 10 844 322
2013 25 688 492 16 663 043 9 025 449
2014 28 911 220 18 498 841 10 412 379
2015 27 806 634 17 713 456 10 093 178
2016 25 721 510 17 444 213 8 277 297
§ 2 písm. l) Interaktivní videoloterní terminály 2012 51 233 063 443 37 897 180 375 13 335 883 068
2013 51 414 067 420 37 330 662 805 14 083 404 615
2014 58 708 392 020 42 733 484 781 15 974 907 239
2015 49 023 872 384 36 150 715 341 12 873 157 043
2016 70 199 076 767 51 653 347 762 18 545 729 005
§ 2 písm. m) bod 1 Karetní turnaje v kasinu 2012 323 351 550 295 213 012 28 138 538
2013 983 313 499 917 272 120 66 041 379
2014 947 941 015 905 866 617 42 074 398
2015 1 230 595 113 1 145 546 395 85 048 718
2016 1 381 491 788 1 260 510 317 120 981 471
§ 2 písm. m) bod 2 Internetové karetní turnaje nebo hry 2012 167 781 612 161 496 020 6 285 592
2013 111 016 811 98 481 031 12 535 780
2014 142 096 516 97 314 518 44 781 998
2015 48 324 247 8 007 384 40 316 863
2016 420 555 057 308 947 630 111 607 427
§ 2 písm. n) Lokální loterní systémy 2012 6 345 723 056 4 511 768 941 1 833 954 115
2013 4 770 380 069 3 508 275 649 1 262 104 420
2014 3 711 572 061 2 692 813 446 1 018 758 615
2015 2 285 483 202 1 656 677 117 628 806 085
2016 2 954 198 998 2 135 856 602 818 342 396
§ 50 odst. 3 Elektromechanické rulety 2012 7 340 390 528 6 129 677 145 1 211 917 499
2013 7 403 153 864 6 239 833 401 1 163 320 463
2014 6 006 103 679 5 229 076 556 777 027 123
2015 6 123 967 769 5 377 289 581 746 678 188
2016 7 855 794 139 6 899 141 204 956 652 935
§ 50 odst. 3 Ostatní loterie a sázkové hry (elektronické pokerové stoly apod.) 2012 69 190 749 49 881 688 19 309 061
2013 31 395 782 22 773 210 8 622 572
2014 36 733 554 28 533 510 8 200 044
2015 39 147 539 29 774 624 9 493 945
2016 36 400 551 27 586 399 8 814 152

 

  Rok Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2. Srovnání výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2013 - 2016 (v Kč)
Peněžité a věcné loterie 2015 446 695 540 257 469 780 189 226 349
2016 440 092 085 261 399 757 178 693 563
rozdíl 2016-2015 -6 603 455 3 929 977 -10 532 786
index 2016/2015 v % 98,5 101,5 94,4
Tomboly 2015 7 389 009 4 646 395 2 978 592
2016 8 052 265 4 789 118 3 505 713
rozdíl 2016-2015 663 256 142 723 527 121
index 2016/2015 v % 109,0 103,1 117,7
Číselné loterie 2015 8 748 637 208 4 382 305 224 4 366 331 984
2016 8 947 191 473 4 158 550 675 4 788 640 798
rozdíl 2016-2015 198 554 265 -223 754 549 422 308 814
index 2016/2015 v % 102,3 94,9 109,7
Okamžité loterie 2015 1 960 417 291 1 108 115 560 852 301 731
2016 2 591 461 799 1 465 215 520 1 126 246 279
rozdíl 2016-2015 631 044 508 357 099 960 273 944 548
index 2016/2015 v % 132,2 132,2 132,1
Výherní hrací přístroje 2015 32 174 557 008 28 156 398 764 4 018 158 244
2016 36 692 698 132 32 172 757 766 4 519 940 366
rozdíl 2016-2015 4 518 141 124 4 016 359 002 501 782 122
index 2016/2015 v % 114,0 114,3 112,5
Totalizátorové hry 2015 12 706 734 6 268 205 6 438 529
2016 8 382 058 5 402 134 2 979 924
rozdíl 2016-2015 -4 324 676 -866 071 -3 458 605
index 2016/2015 v % 66,0 86,2 46,3
Bingo 2015 25 188 800 18 891 587 6 297 213
2016 28 524 040 21 390 464 7 133 576
rozdíl 2016-2015 3 335 240 2 498 877 836 363
index 2016/2015 v % 113,2 113,2 113,3
Kursové sázky 2015 5 793 795 810 4 322 988 223 1 470 816 036
2016 7 020 091 116 5 521 532 031 1 498 575 815
rozdíl 2016-2015 1 226 295 306 1 198 543 808 27 759 779
index 2016/2015 v % 121,2 127,7 101,9
Internetové kursové sázky 2015 38 053 287 862 33 881 866 245 4 171 421 617
2016 50 379 380 318 45 180 224 867 5 199 155 451
rozdíl 2016-2015 12 326 092 456 11 298 358 622 1 027 733 834
index 2016/2015 v % 132,4 133,3 124,6
Sázkové hry provozované v kasinu 2015 6 169 859 926 5 229 687 077 940 172 849
2016 7 427 601 659 5 978 489 142 1 449 112 517
rozdíl 2016-2015 1 257 741 733 748 802 065 508 939 668
index 2016/2015 v % 120,4 114,3 154,1
Kostky 2015 25 701 414 19 803 710 5 897 704
2016 22 204 843 18 715 374 3 489 469
rozdíl 2016-2015 -3 496 571 -1 088 336 -2 408 235
index 2016/2015 v % 86,4 94,5 59,2
Dostihy 2015 27 806 634 17 713 456 10 093 178
2016 25 721 510 17 444 213 8 277 297
rozdíl 2016-2015 -2 085 124 -269 243 -1 815 881
index 2016/2015 v % 92,5 98,5 82,0
Interaktivní videoloterní terminály 2015 49 023 872 384 36 150 715 341 12 873 157 043
2016 70 199 076 767 51 653 347 762 18 545 729 005
rozdíl 2016-2015 21 175 204 383 15 502 632 421 5 672 571 962
index 2016/2015 v % 143,2 142,9 144,1
Karetní turnaje v kasinu 2015 1 230 595 113 1 145 546 395 85 048 718
2016 1 381 491 788 1 260 510 317 120 981 471
rozdíl 2016-2015 150 896 675 114 963 922 35 932 753
index 2016/2015 v % 112,3 110,0 142,2
Internetové karetní turnaje nebo hry 2015 48 324 247 8 007 384 40 316 863
2016 420 555 057 308 947 630 111 607 427
rozdíl 2016-2015 372 230 810 300 940 246 71 290 564
index 2016/2015 v % 870,3 3 858,3 276,8
Lokální loterní systémy 2015 2 285 483 202 1 656 677 117 628 806 085
2016 2 954 198 998 2 135 856 602 818 342 396
rozdíl 2016-2015 668 715 796 479 179 485 189 536 311
index 2016/2015 v % 129,3 128,9 130,1
Elektromechanické rulety 2015 6 123 967 769 5 377 289 581 746 678 188
2016 7 855 794 139 6 899 141 204 956 652 935
rozdíl 2016-2015 1 731 826 370 1 521 851 623 209 974 747
index 2016/2015 v % 128,3 128,3 128,1
Ostatní loterie a sázkové hry 2015 39 147 539 29 774 624 9 493 945
2016 36 400 551 27 586 399 8 814 152
rozdíl 2016-2015 -2 746 988 -2 188 225 -679 793
index 2016/2015 v % 93,0 92,7 92,8
CELKEM 2015 152 197 433 490 121 774 164 668 30 423 634 868
2016 196 438 918 598 157 091 300 975 39 347 878 154
rozdíl 2016-2015 44 241 485 108 35 317 136 307 8 924 243 286
index 2016/2015 v % 129,1 129,0 129,3

 

Druh loterie nebo jiné podobné hry Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
3. Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her v roce 2016 (v Kč)
Peněžité a věcné loterie 440 092 085 261 399 757 178 693 563
Tomboly 8 052 265 4 789 118 3 505 713
Číselné loterie 8 947 191 473 4 158 550 675 4 788 640 798
Okamžité loterie 2 591 461 799 1 465 215 520 1 126 246 279
Výherní hrací přístroje 36 692 698 132 32 172 757 766 4 519 940 366
Totalizátorové hry 8 382 058 5 402 134 2 979 924
Bingo 28 524 040 21 390 464 7 133 576
Kursové sázky 7 020 091 116 5 521 532 031 1 498 575 815
Internetová kursová sázka 50 379 380 318 45 180 224 867 5 199 155 451
Sázkové hry provozované v kasinu 7 427 601 659 5 978 489 142 1 449 112 517
Kostky 22 204 843 18 715 374 3 489 469
Dostihy 25 721 510 17 444 213 8 277 297
Interaktivní videoloterní terminály 70 199 076 767 51 653 347 762 18 545 729 005
Karetní turnaje v kasinu 1 381 491 788 1 260 510 317 120 981 471
Internetové karetní turnaje nebo hry 420 555 057 308 947 630 111 607 427
Lokální loterní systémy 2 954 198 998 2 135 856 602 818 342 396
Elektromechanické rulety 7 855 794 139 6 899 141 204 956 652 935
Ostatní loterie a sázkové hry 36 400 551 27 586 399 8 814 152
Celkem 196 438 918 598 157 091 300 975 39 347 878 154
Graf - Graf č. 1 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2016
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2016 - Celkem ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 124977925442 95662643622 29316485936
2013 123897874461 95324644925 28573295067
2014 138063154044 106685989488 31377164556
2015 152197433490 121774164668 30423634868
2016 196438918598 157091300975 39347617623

Graf - Graf č. 2 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2016
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2016 - "Peněžitá a věcná loterie" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 222196971 117820009 104376962
2013 34749330 14522123 20227207
2014 32109480 14976882 17132598
2015 446695540 257469780 189226349
2016 440092085 261399757 178692328

Graf - Graf č. 3 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2016
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2016 - "Tombola" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 4746989 2584156 2162833
2013 4943778 2449933 2559376
2014 6179866 3496256 2683610
2015 7389009 4646395 2978592
2016 8052265 4789118 3263147

Graf - Graf č. 4 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2016
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2016 - "Číselná loterie" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 5979471760 2783717982 3195753778
2013 7183084792 3813607140 3369477652
2014 7735261389 3831938351 3903323038
2015 8748637208 4382305224 4366331984
2016 8947191473 4158550675 4788640798

Graf - Graf č. 5 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2016
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2016 - "Okamžitá loterie" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 441826390 231353350 210473040
2013 1066976039 599347796 467628243
2014 1510452711 841697076 668755635
2015 1960417291 1108115560 852301731
2016 2591461799 1465215520 1126246279

Graf - Graf č. 6 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2016
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2016 - "Výherní hrací přístroj" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 24166612768 20075214052 4091398716
2013 14615645737 12015026923 2600618814
2014 15614396648 13158952553 2455444095
2015 32174557008 28156398764 4018158244
2016 36692698132 32172757766 4519940366

Graf - Graf č. 7 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2016
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2016 - "Totalizátorová hra" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 11101642 5965287 5136355
2013 10682346 7359384 3322962
2014 10992518 6641901 4350617
2015 12706734 6268205 6438529
2016 8382058 5402134 2979924

Graf - Graf č. 8 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2016
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2016 - "Bingo" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 20369340 14258538 6110802
2013 28636080 20045256 8590824
2014 22486020 16368441 6117579
2015 25188800 18891587 6297213
2016 28524040 21390464 7133576

Graf - Graf č. 9 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2016
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2016 - "Kursová sázka" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 7605314622 5591466079 2013848543
2013 6564428347 4995570224 1568858123
2014 6202645984 4445660229 1756985755
2015 5793795810 4322988223 1470816036
2016 7020091116 5521532031 1498559085

Graf - Graf č. 10 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2016
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2016 - "Internetová kursová sázka" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 14413021783 12468924298 1944097485
2013 22460120421 19967974913 2492145508
2014 29404670155 26078338291 3326331864
2015 38053287862 33881866245 4171421617
2016 50379380318 45180224867 5199155451

Graf - Graf č. 11 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2016
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2016 - "Sázková hra provozovaná v kasinu" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 6556761787 5276122484 1280639303
2013 7140619380 5720970439 1419648941
2014 7925398893 6571364967 1354033926
2015 6169859926 5229687077 940172849
2016 7427601659 5978489142 1449112517

Graf - Graf č. 12 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2016
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2016 - "Kostky" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 47662971 31507047 16155924
2013 48972274 33809535 15162739
2014 16810315 10966272 5844043
2015 25701414 19803710 5897704
2016 22204843 18715374 3489469

Graf - Graf č. 13 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2016
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2016 - "Dostihy" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 29337481 18493159 10844322
2013 25688492 16663043 9025449
2014 28911220 18498841 10412379
2015 27806634 17713456 10093178
2016 25721510 17444213 8277297

Graf - Graf č. 14 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2016
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2016 - "Interaktivní videoloterní terminál" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 51233063443 37897180375 13335883068
2013 51414067420 37330662805 14083404615
2014 58708392020 42733484781 15974907239
2015 49023872384 36150715341 12873157043
2016 70199076767 51653347762 18545729005

Graf - Graf č. 15 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2016
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2016 - "Karetní turnaj v kasinu" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 323351550 295213012 28138538
2013 983313499 917272120 66041379
2014 947941015 905866617 42074398
2015 1230595113 1145546395 85048718
2016 1381491788 1260510317 120981471

Graf - Graf č. 16 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2016
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2016 - "Internetový karetní turnaj nebo hra" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 167781612 161496020 6285592
2013 111016811 98481031 12535780
2014 142096516 97314518 44781998
2015 48324247 8007384 40316863
2016 420555057 308947630 111607427

Graf - Graf č. 17 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2016
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2016 - "Lokální loterní systém" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 6345723056 4511768941 1833954115
2013 4770380069 3508275649 1262104420
2014 3711572061 2692813446 1018758615
2015 2285483202 1656677117 628806085
2016 2954198998 2135856602 818342396

Graf - Graf č. 18 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2016
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2016 - "Elektromechanická ruleta" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 7340390528 6129677145 1211917499
2013 7403153864 6239833401 1163320463
2014 6006103679 5229076556 777027123
2015 6123967769 5377289581 746678188
2016 7855794139 6899141204 956652935

Graf - Graf č. 19 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2016
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2016 - "Ostatní loterie a sázkové hry" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 69190749 49881688 19309061
2013 31395782 22773210 8622572
2014 36733554 28533510 8200044
2015 39147539 29774624 9493945
2016 36400551 27586399 8814152

Graf - Graf č. 20 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2016
Podíl jednotlivých druhů loterií a jiných podobných her na vložených částkách v roce 2016 (%)
Podíl na vložených částkách v roce 2014 -
*kostky, bingo, dostihy, tomboly atd.
Interaktivní videoloterní terminály 35,74
Internetová kursová sázka 25,65
Internetové karetní turnaje nebo hry 0,21
Elektromechanické rulety 4
Číselné loterie 4,55
Sázkové hry provozované v kasinu 3,78
Kurzové sázky 3,57
Lokální loterní systémy 1,5
Okamžité loterie 1,32
Karetní turnaje v kasinu 0,7
Výherní hrací přístroje 18,68
Ostatní * 0,29

Graf - Graf č. 21 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2016
Podíl jednotlivých druhů loterií a jiných podobných her na příjmech provozovatelů v roce 2016 (%)
Podíl na příjmech provozovatelů v roce 2014 -
*kostky, bingo, dostihy, tomboly atd.
Interaktivní videoloterní terminály 47,13
Lokální loterní systémy 2,08
Výherní hrací přístroje 11,49
Internetové karetní turnaje nebo hry 0,28
Číselné loterie 12,17
Sázkové hry provozované v kasinu 3,68
Kurzové sázky 3,81
Internetová kurzová sázka 13,21
Okamžité loterie 2,86
Karetní turnaje v kasinu 0,31
Elektromechanické rulety 2,43
Ostatní * 0,54

Doporučované

Nejčtenější