Novinky

Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2014

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

 • Číselné loterie
 • Loterie a sázkové hry
 • Spotřebitelská loterie
 • Kasina
 • Kurzové sázky
 • Bingo
 • Tabulka
 • Komentář
 • Výsledky provozování
 • Monitoring
 • Regulace
 • Videoterminály
Aktualizováno 14. 9. 2015
 • Aktualizace komentáře

V roce 2014 bylo sázejícími vloženo do hry 138,1 mld. Kč, zároveň 106,7 mld. Kč bylo sázejícím vyplaceno na výhrách a rozdíl mezi vloženo do hry a vyplaceno na výhrách tak u legálních provozovatelů loterií a jiných podobných her činil 31,4 mld. Kč.

Oproti roku 2013 vzrostl objem finančních prostředků vsazených do hry o 11,4 %. Rovněž objem vyplacených prostředků vzrostl o 11,9 %.

Obdobně jako v roce 2013 se největší nárůst objemu vsazených částek odehrál v oblasti okamžitých loterií a u internetových kursových sázek, jejichž podíl se každý rok zvyšuje a dosahuje z hlediska finančních prostředků vsazených do hry více než 1/5 celého trhu. Zvýšení objemu vsazených finančních prostředků v roce 2014 je v porovnání s rokem 2013 rovněž patrné u interaktivních karetních turnajů nebo her a u tombol, které v minulých letech zažívaly stagnaci. Naproti tomu nastal meziroční propad zejména u kostek, u binga, lokálních loterních systémů a u elektromechanických rulet.

Stejně jako v předchozích letech zaujímají největší podíl mezi sázkovými hrami a loteriemi interaktivní videoloterní terminály, u kterých hodnoty vložených částek meziročně narostly o 14,2% a hodnoty vyplacených výher se zvýšily o 14,5 %. Interaktivní videoloterní terminály se podílely na celkových vsazených částkách 42,5 %.

Inkaso odvodu z loterií a jiných podobných her za rok 2014 činilo 7,9 mld. Kč. Nemusí se však nutně jednat o konečnou částku, protože ve lhůtě dle § 148 zákona č. 280/2009, daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, se může v případech doměření odvodu částka ještě změnit.

Nadto ještě provozovatelé číselných a okamžitých loterií a kursových sázek zaslali za rok 2014 Českému olympijskému výboru částku převyšující 0,4 mld. Kč, v rámci uplatněné slevy na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her (dle § 41da zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů).

Loterie nebo jiná podobná hra
dle loterního zákona

Druh loterie
nebo jiné podobné hry
Rok Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
1. Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2012 - 2014 (v Kč)
§ 2 písm. a) Peněžité a věcné loterie 2012 222 196 971 117 820 009 104 376 962
2013 34 749 330 14 522 123 20 227 207
2014 32 109 480 14 976 882 17 132 598
§ 2 písm. b) Tomboly 2012 4 746 989 2 584 156 2 162 833
2013 4 943 778 2 449 933 2 559 376
2014 6 179 866 3 496 256 2 683 610
§ 2 písm. c) Číselné loterie 2012 5 979 471 760 2 783 717 982 3 195 753 778
2013 7 183 084 792 3 813 607 140 3 369 477 652
2014 7 735 261 389 3 831 938 351 3 903 323 038
§ 2 písm. d) Okamžité loterie 2012 441 826 390 231 353 350 210 473 040
2013 1 066 976 039 599 347 796 467 628 243
2014 1 510 452 711 841 697 076 668 755 635
§ 2 písm. e) Výherní hrací přístroje 2012 24 166 612 768 20 075 214 052 4 091 398 716
2013 14 615 645 737 12 015 026 923 2 600 618 814
2014 15 614 396 648 13 158 952 553 2 455 444 095
§ 2 písm. f) Totalizátorové hry 2012 11 101 642 5 965 287 5 136 355
2013 10 682 346 7 359 384 3 322 962
2014 10 992 518 6 641 901 4 350 617
§ 2 písm. g) Bingo 2012 20 369 340 14 258 538 6 110 802
2013 28 636 080 20 045 256 8 590 824
2014 22 486 020 16 368 441 6 117 579
§ 2 písm. h) Kursové sázky 2012 7 605 314 622 5 591 466 079 2 013 848 543
2013 6 564 428 347 4 995 570 224 1 568 858 123
2014 6 202 645 984 4 445 660 229 1 756 985 755
§ 50 odst. 3 Internetové kursové sázky 2012 14 413 021 783 12 468 924 298 1 944 097 485
2013 22 460 120 421 19 967 974 913 2 492 145 508
2014 29 404 670 155 26 078 338 291 3 326 331 864
§ 2 písm. i) Sázkové hry provozované v kasinu 2012 6 556 761 787 5 276 122 484 1 280 639 303
2013 7 140 619 380 5 720 970 439 1 419 648 941
2014 7 925 398 893 6 571 364 967 1 354 033 926
§ 2 písm. j) Kostky 2012 47 662 971 31 507 047 16 155 924
2013 48 972 274 33 809 535 15 162 739
2014 16 810 315 10 966 272 5 844 043
§ 2 písm. k) Dostihy 2012 29 337 481 18 493 159 10 844 322
2013 25 688 492 16 663 043 9 025 449
2014 28 911 220 18 498 841 10 412 379
§ 2 písm. l) Interaktivní videoloterní terminály 2012 51 233 063 443 37 897 180 375 13 335 883 068
2013 51 414 067 420 37 330 662 805 14 083 404 615
2014 58 708 392 020 42 733 484 781 15 974 907 239
§ 2 písm. m) bod 1 Karetní turnaje v kasinu 2012 323 351 550 295 213 012 28 138 538
2013 983 313 499 917 272 120 66 041 379
2014 947 941 015 905 866 617 42 074 398
§ 2 písm. m) bod 2 Interaktivní karetní turnaje nebo hry 2012 167 781 612 161 496 020 6 285 592
2013 111 016 811 98 481 031 12 535 780
2014 142 096 516 97 314 518 44 781 998
§ 2 písm. n) Lokální loterní systémy 2012 6 345 723 056 4 511 768 941 1 833 954 115
2013 4 770 380 069 3 508 275 649 1 262 104 420
2014 3 711 572 061 2 692 813 446 1 018 758 615
§ 50 odst. 3 Elektromechanické rulety 2012 7 340 390 528 6 129 677 145 1 211 917 499
2013 7 403 153 864 6 239 833 401 1 163 320 463
2014 6 006 103 679 5 229 076 556 777 027 123
§ 50 odst. 3 Ostatní loterie a sázkové hry (elektronické pokerové stoly apod.) 2012 69 190 749 49 881 688 19 309 061
2013 31 395 782 22 773 210 8 622 572
2014 36 733 554 28 533 510 8 200 044

 

  Rok Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2. Srovnání výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2013 - 2014 (v Kč)
Peněžité a věcné loterie 2013 34 749 330 14 522 123 20 227 207
2014 32 109 480 14 976 882 17 132 598
rozdíl 2014-2013 -2 639 850 454 759 -3 094 609
index 2014/2013 v % 92,4 103,1 84,7
Tomboly 2013 4 943 778 2 449 933 2 559 376
2014 6 179 866 3 496 256 2 683 610
rozdíl 2014-2013 1 236 088 1 046 323 124 234
index 2014/2013 v % 125,0 142,7 104,9
Číselné loterie 2013 7 183 084 792 3 813 607 140 3 369 477 652
2014 7 735 261 389 3 831 938 351 3 903 323 038
rozdíl 2014-2013 552 176 597 18 331 211 533 845 386
index 2014/2013 v % 107,7 100,5 115,8
Okamžité loterie 2013 1 066 976 039 599 347 796 467 628 243
2014 1 510 452 711 841 697 076 668 755 635
rozdíl 2014-2013 443 476 672 242 349 280 201 127 392
index 2014/2013 v % 141,6 140,4 143,0
Výherní hrací přístroje 2013 14 615 645 737 12 015 026 923 2 600 618 814
2014 15 614 396 648 13 158 952 553 2 455 444 095
rozdíl 2014-2013 998 750 911 1 143 925 630 -145 174 719
index 2014/2013 v % 106,8 109,5 94,4
Totalizátorové hry 2013 10 682 346 7 359 384 3 322 962
2014 10 992 518 6 641 901 4 350 617
rozdíl 2014-2013 310 172 -717 483 1 027 655
index 2014/2013 v % 102,9 90,3 130,9
Bingo 2013 28 636 080 20 045 256 8 590 824
2014 22 486 020 16 368 441 6 117 579
rozdíl 2014-2013 -6 150 060 -3 676 815 -2 473 245
index 2014/2013 v % 78,5 81,7 71,2
Kursové sázky 2013 6 564 428 347 4 995 570 224 1 568 858 123
2014 6 202 645 984 4 445 660 229 1 756 985 755
rozdíl 2014-2013 -361 782 363 -549 909 995 188 127 632
index 2014/2013 v % 94,5 89,0 112,0
Internetové kursové sázky 2013 22 460 120 421 19 967 974 913 2 492 145 508
2014 29 404 670 155 26 078 338 291 3 326 331 864
rozdíl 2014-2013 6 944 549 734 6 110 363 378 834 186 356
index 2014/2013 v % 130,9 130,6 133,5
Sázkové hry provozované v kasinu 2013 7 140 619 380 5 720 970 439 1 419 648 941
2014 7 925 398 893 6 571 364 967 1 354 033 926
rozdíl 2014-2013 784 779 513 850 394 528 -65 615 015
index 2014/2013 v % 111,0 114,9 95,4
Kostky 2013 48 972 274 33 809 535 15 162 739
2014 16 810 315 10 966 272 5 844 043
rozdíl 2014-2013 -32 161 959 -22 843 263 -9 318 696
index 2014/2013 v % 34,3 32,4 38,5
Dostihy 2013 25 688 492 16 663 043 9 025 449
2014 28 911 220 18 498 841 10 412 379
rozdíl 2014-2013 3 222 728 1 835 798 1 386 930
index 2014/2013 v % 112,5 111,0 115,4
Interaktivní videoloterní terminály 2013 51 414 067 420 37 330 662 805 14 083 404 615
2014 58 708 392 020 42 733 484 781 15 974 907 239
rozdíl 2014-2013 7 294 324 600 5 402 821 976 1 891 502 624
index 2014/2013 v % 114,2 114,5 113,4
Karetní turnaje v kasinu 2013 983 313 499 917 272 120 66 041 379
2014 947 941 015 905 866 617 42 074 398
rozdíl 2014-2013 -35 372 484 -11 405 503 -23 966 981
index 2014/2013 v % 96,4 98,8 63,7
Interaktivní karetní turnaje nebo hry 2013 111 016 811 98 481 031 12 535 780
2014 142 096 516 97 314 518 44 781 998
rozdíl 2014-2013 31 079 705 -1 166 513 32 246 218
index 2014/2013 v % 128,0 98,8 357,2
Lokální loterní systémy 2013 4 770 380 069 3 508 275 649 1 262 104 420
2014 3 711 572 061 2 692 813 446 1 018 758 615
rozdíl 2014-2013 -1 058 808 008 -815 462 203 -243 345 805
index 2014/2013 v % 77,8 76,8 80,7
Elektromechanické rulety 2013 7 403 153 864 6 239 833 401 1 163 320 463
2014 6 006 103 679 5 229 076 556 777 027 123
rozdíl 2014-2013 -1 397 050 185 -1 010 756 845 -386 293 340
index 2014/2013 v % 81,1 83,8 66,8
Ostatní loterie a sázkové hry 2013 31 395 782 22 773 210 8 622 572
2014 36 733 554 28 533 510 8 200 044
rozdíl 2014-2013 5 337 772 5 760 300 -422 528
index 2014/2013 v % 117,0 125,3 95,1
CELKEM 2013 123 897 874 461 95 324 644 925 28 573 295 067
2014 138 063 154 044 106 685 989 488 31 377 164 556
rozdíl 2014-2013 14 165 279 583 11 361 344 563 2 803 869 489
index 2014/2013 v % 111,4 111,9 109,8

 

Druh loterie nebo jiné podobné hry Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
3. Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her v roce 2014 (v Kč)
Peněžité a věcné loterie 32 109 480 14 976 882 17 132 598
Tomboly 6 179 866 3 496 256 2 683 610
Číselné loterie 7 735 261 389 3 831 938 351 3 903 323 038
Okamžité loterie 1 510 452 711 841 697 076 668 755 635
Výherní hrací přístroje 15 614 396 648 13 158 952 553 2 455 444 095
Totalizátorové hry 10 992 518 6 641 901 4 350 617
Bingo 22 486 020 16 368 441 6 117 579
Kursové sázky 6 202 645 984 4 445 660 229 1 756 985 755
Internetová kursová sázka 29 404 670 155 26 078 338 291 3 326 331 864
Sázkové hry provozované v kasinu 7 925 398 893 6 571 364 967 1 354 033 926
Kostky 16 810 315 10 966 272 5 844 043
Dostihy 28 911 220 18 498 841 10 412 379
Interaktivní videoloterní terminály 58 708 392 020 42 733 484 781 15 974 907 239
Karetní turnaje v kasinu 947 941 015 905 866 617 42 074 398
Interaktivní karetní turnaje nebo hry 142 096 516 97 314 518 44 781 998
Lokální loterní systémy 3 711 572 061 2 692 813 446 1 018 758 615
Elektromechanické rulety 6 006 103 679 5 229 076 556 777 027 123
Ostatní loterie a sázkové hry 36 733 554 28 533 510 8 200 044
Celkem 138 063 154 044 106 685 989 488 31 377 164 556
Graf - Graf č. 1 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2014 - Celkem ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 124977925442 95662643622 29316485936
2013 123897874461 95324644925 28573295067
2014 138063154044 106685989488 31377164556

Graf - Graf č. 2 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2014 - "Peněžitá a věcná loterie" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 222196971 117820009 104376962
2013 34749330 14522123 20227207
2014 32109480 14976882 17132598

Graf - Graf č. 3 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2014 - "Tombola" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 4746989 2584156 2162833
2013 4943778 2449933 2559376
2014 6179866 3496256 2683610

Graf - Graf č. 4 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2014 - "Číselná loterie" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 5979471760 2783717982 3195753778
2013 7183084792 3813607140 3369477652
2014 7735261389 3831938351 3903323038

Graf - Graf č. 5 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2014 - "Okamžitá loterie" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 441826390 231353350 210473040
2013 1066976039 599347796 467628243
2014 1510452711 841697076 668755635

Graf - Graf č. 6 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2014 - "Výherní hrací přístroj" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 24166612768 20075214052 4091398716
2013 14615645737 12015026923 2600618814
2014 15614396648 13158952553 2455444095

Graf - Graf č. 7 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2014 - "Totalizátorová hra" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 11101642 5965287 5136355
2013 10682346 7359384 3322962
2014 10992518 6641901 4350617

Graf - Graf č. 8 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2014 - "Bingo" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 20369340 14258538 6110802
2013 28636080 20045256 8590824
2014 22486020 16368441 6117579

Graf - Graf č. 9 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2014 - "Kursová sázka" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 7605314622 5591466079 2013848543
2013 6564428347 4995570224 1568858123
2014 6202645984 4445660229 1756985755

Graf - Graf č. 10 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2014 - "Internetová kursová sázka" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 14413021783 12468924298 1944097485
2013 22460120421 19967974913 2492145508
2014 29404670155 26078338291 3326331864

Graf - Graf č. 11 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2014 - "Sázková hra provozovaná v kasinu" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 6556761787 5276122484 1280639303
2013 7140619380 5720970439 1419648941
2014 7925398893 6571364967 1354033926

Graf - Graf č. 12 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2014 - "Kostky" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 47662971 31507047 16155924
2013 48972274 33809535 15162739
2014 16810315 10966272 5844043

Graf - Graf č. 13 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2014 - "Dostihy" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 29337481 18493159 10844322
2013 25688492 16663043 9025449
2014 28911220 18498841 10412379

Graf - Graf č. 14 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2014 - "Interaktivní videoloterní terminál" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 51233063443 37897180375 13335883068
2013 51414067420 37330662805 14083404615
2014 58708392020 42733484781 15974907239

Graf - Graf č. 15 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2014 - "Karetní turnaj v kasinu" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 323351550 295213012 28138538
2013 983313499 917272120 66041379
2014 947941015 905866617 42074398

Graf - Graf č. 16 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2014 - "Interaktivní karetní turnaj nebo hra" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 167781612 161496020 6285592
2013 111016811 98481031 12535780
2014 142096516 97314518 44781998

Graf - Graf č. 17 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2014 - "Lokální loterní systém" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 6345723056 4511768941 1833954115
2013 4770380069 3508275649 1262104420
2014 3711572061 2692813446 1018758615

Graf - Graf č. 18 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2014 - "Elektromechanická ruleta" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 7340390528 6129677145 1211917499
2013 7403153864 6239833401 1163320463
2014 6006103679 5229076556 777027123

Graf - Graf č. 19 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2014 - "Ostatní loterie a sázkové hry" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 69190749 49881688 19309061
2013 31395782 22773210 8622572
2014 36733554 28533510 8200044

Graf - Graf č. 20 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Podíl jednotlivých druhů loterií a jiných podobných her na vložených částkách v roce 2014 (%)
Podíl na vložených částkách v roce 2014 -
*kostky, bingo, dostihy, tomboly atd.
Interaktivní videoloterní terminály 42,52
Internetová kursová sázka 21,3
Interaktivní karetní turnaje nebo hry 0,1
Elektromechanické rulety 4,35
Číselné loterie 5,6
Sázkové hry provozované v kasinu 5,74
Kurzové sázky 4,49
Lokální loterní systémy 2,69
Okamžité loterie 1,09
Karetní turnaje v kasinu 0,69
Výherní hrací přístroje 11,31
Ostatní * 0,11

Graf - Graf č. 21 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Podíl jednotlivých druhů loterií a jiných podobných her na příjmech provozovatelů v roce 2014 (%)
Podíl na příjmech provozovatelů v roce 2014 -
*kostky, bingo, dostihy, tomboly atd.
Interaktivní videoloterní terminály 50,91
Internetová kursová sázka 10,6
Výherní hrací přístroje 7,83
Interaktivní karetní turnaje nebo hry 0,14
Číselné loterie 12,44
Sázkové hry provozované v kasinu 4,32
Kurzové sázky 5,6
Lokální loterní systémy 3,25
Okamžité loterie 2,13
Karetní turnaje v kasinu 0,13
Elektromechanické rulety 2,48
Ostatní * 0,17

Doporučované

Nejčtenější