Novinky

Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

 • Loterie a sázkové hry
 • Číselné loterie
 • Kasina
 • Kurzové sázky
 • Bingo
 • Výherní hrací přístroje
 • Tabulka
 • Komentář
 • Výsledky provozování
 • Soukromý sektor
 • Monitoring
 • Regulace
 • Videoterminály

V roce 2013 bylo sázejícími vloženo do hry 123,9 mld. Kč, zároveň 95,3 mld. Kč bylo vyplaceno na výhrách a příjmy provozovatelů byly 28,6 mld. Kč.

Oproti roku 2012 klesl objem vložených částek o 0,9% a s poklesem vložených částek klesl o 0,4% i objem vyplacených finančních prostředků. V návaznosti na novelu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2012, byla upravena metodika evidence vložených a vyplacených částek a samotná podoba doposud zveřejňovaného ročního vyúčtování v oblasti loterií a jiných podobných her. Vzhledem k těmto skutečnostem byly hodnoty za rok 2012 zpětně revidovány tak, aby odpovídaly aktuálnímu členění výběru daní v rámci daňového odvodu, který zajišťuje daňová správa.

V souladu s předchozím rokem se největší nárůst objemu vložených částek odehrál v oblasti číselných a okamžitých loterií, u karetních turnajů pořádaných v kasinech, u internetových kurzových sázek a nově je evidováno zvýšení objemu vložených finančních prostředků také u binga, které v minulých třech letech zažívalo stagnaci. Naproti tomu nastal meziroční propad zejména u peněžitých a věcných loterií, lokálních loterních systémů, výherních hracích přístrojů a u karetních turnajů hraných prostřednictvím internetu.

Stejně jako v roce 2012 zaujímají největší podíl mezi sázkovými hrami a loteriemi interaktivní videoloterní terminály, u kterých se hodnoty vložených a vyplacených částek meziročně prakticky nezměnily. Celkový podíl tohoto typu technického herního zařízení na vložených částkách v porovnání se všemi sázkovými hrami a loteriemi byl 41,5%.

Loterie nebo jiná podobná hra
dle loterního zákona

Druh loterie
nebo jiné podobné hry
Rok Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
1. Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2012 - 2013 (v Kč)
§ 2 písm. a) Peněžité a věcné loterie 2012 222 196 971 117 820 009 104 376 962
2013 34 749 330 14 522 123 20 227 207
§ 2 písm. b) Tomboly 2012 4 746 989 2 584 156 2 162 833
2013 4 943 778 2 449 933 2 559 376
§ 2 písm. c) Číselné loterie 2012 5 979 471 760 2 783 717 982 3 195 753 778
2013 7 183 084 792 3 813 607 140 3 369 477 652
§ 2 písm. d) Okamžité loterie 2012 441 826 390 231 353 350 210 473 040
2013 1 066 976 039 599 347 796 467 628 243
§ 2 písm. e) Výherní hrací přístroje 2012 24 166 612 768 20 075 214 052 4 091 398 716
2013 14 615 645 737 12 015 026 923 2 600 618 814
§ 2 písm. f) Totalizátorové hry 2012 11 101 642 5 965 287 5 136 355
2013 10 682 346 7 359 384 3 322 962
§ 2 písm. g) Bingo 2012 20 369 340 14 258 538 6 110 802
2013 28 636 080 20 045 256 8 590 824
§ 2 písm. h) Kursové sázky 2012 7 605 314 622 5 591 466 079 2 013 848 543
2013 6 564 428 347 4 995 570 224 1 568 858 123
§ 50 odst. 3 Internetové kursové sázky 2012 14 413 021 783 12 468 924 298 1 944 097 485
2013 22 460 120 421 19 967 974 913 2 492 145 508
§ 2 písm. i) Sázkové hry provozované v kasinu 2012 6 556 761 787 5 276 122 484 1 280 639 303
2013 7 140 619 380 5 720 970 439 1 419 648 941
§ 2 písm. j) Kostky 2012 47 662 971 31 507 047 16 155 924
2013 48 972 274 33 809 535 15 162 739
§ 2 písm. k) Dostihy 2012 29 337 481 18 493 159 10 844 322
2013 25 688 492 16 663 043 9 025 449
§ 2 písm. l) Interaktivní videoloterní terminály 2012 51 233 063 443 37 897 180 375 13 335 883 068
2013 51 414 067 420 37 330 662 805 14 083 404 615
§ 2 písm. m) bod 1 Karetní turnaje v kasinu 2012 323 351 550 295 213 012 28 138 538
2013 983 313 499 917 272 120 66 041 379
§ 2 písm. m) bod 2 Interaktivní karetní turnaje nebo hry 2012 167 781 612 161 496 020 6 285 592
2013 111 016 811 98 481 031 12 535 780
§ 2 písm. n) Lokální loterní systémy 2012 6 345 723 056 4 511 768 941 1 833 954 115
2013 4 770 380 069 3 508 275 649 1 262 104 420
§ 50 odst. 3 Elektromechanické rulety 2012 7 340 390 528 6 129 677 145 1 211 917 499
2013 7 403 153 864 6 239 833 401 1 163 320 463
§ 50 odst. 3 Ostatní loterie a sázkové hry (elektronické pokerové stoly apod.) 2012 69 190 749 49 881 688 19 309 061
2013 31 395 782 22 773 210 8 622 572

 

  Rok Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2. Srovnání výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2012 - 2013 (v Kč)
Peněžité a věcné loterie 2012 222 196 971 117 820 009 104 376 962
2013 34 749 330 14 522 123 20 227 207
rozdíl 2013-2012 -187 447 641 -103 297 886 -84 149 755
index 2013/2012 v % 15,6 12,3 19,4
Tomboly 2012 4 746 989 2 584 156 2 162 833
2013 4 943 778 2 449 933 2 559 376
rozdíl 2013-2012 196 789 -134 223 396 543
index 2013/2012 v % 104,1 94,8 118,3
Číselné loterie 2012 5 979 471 760 2 783 717 982 3 195 753 778
2013 7 183 084 792 3 813 607 140 3 369 477 652
rozdíl 2013-2012 1 203 613 032 1 029 889 158 173 723 874
index 2013/2012 v % 120,1 137,0 105,4
Okamžité loterie 2012 441 826 390 231 353 350 210 473 040
2013 1 066 976 039 599 347 796 467 628 243
rozdíl 2013-2012 625 149 649 367 994 446 257 155 203
index 2013/2012 v % 241,5 259,1 222,2
Výherní hrací přístroje 2012 24 166 612 768 20 075 214 052 4 091 398 716
2013 14 615 645 737 12 015 026 923 2 600 618 814
rozdíl 2013-2012 -9 550 967 031 -8 060 187 129 -1 490 779 902
index 2013/2012 v % 60,5 59,9 63,6
Totalizátorové hry 2012 11 101 642 5 965 287 5 136 355
2013 10 682 346 7 359 384 3 322 962
rozdíl 2013-2012 -419 296 1 394 097 -1 813 393
index 2013/2012 v % 96,2 123,4 64,7
Bingo 2012 20 369 340 14 258 538 6 110 802
2013 28 636 080 20 045 256 8 590 824
rozdíl 2013-2012 8 266 740 5 786 718 2 480 022
index 2013/2012 v % 140,6 140,6 140,6
Kursové sázky 2012 7 605 314 622 5 591 466 079 2 013 848 543
2013 6 564 428 347 4 995 570 224 1 568 858 123
rozdíl 2013-2012 -1 040 886 275 -595 895 855 -444 990 420
index 2013/2012 v % 86,3 89,3 77,9
Internetové kursové sázky 2012 14 413 021 783 12 468 924 298 1 944 097 485
2013 22 460 120 421 19 967 974 913 2 492 145 508
rozdíl 2013-2012 8 047 098 638 7 499 050 615 548 048 023
index 2013/2012 v % 155,8 160,1 128,2
Sázkové hry provozované v kasinu 2012 6 556 761 787 5 276 122 484 1 280 639 303
2013 7 140 619 380 5 720 970 439 1 419 648 941
rozdíl 2013-2012 583 857 593 444 847 955 139 009 638
index 2013/2012 v % 108,9 108,4 110,9
Kostky 2012 47 662 971 31 507 047 16 155 924
2013 48 972 274 33 809 535 15 162 739
rozdíl 2013-2012 1 309 303 2 302 488 -993 185
index 2013/2012 v % 102,7 107,3 93,9
Dostihy 2012 29 337 481 18 493 159 10 844 322
2013 25 688 492 16 663 043 9 025 449
rozdíl 2013-2012 -3 648 989 -1 830 116 -1 818 873
index 2013/2012 v % 87,6 90,1 83,2
Interaktivní videoloterní terminály 2012 51 233 063 443 37 897 180 375 13 335 883 068
2013 51 414 067 420 37 330 662 805 14 083 404 615
rozdíl 2013-2012 181 003 977 -566 517 570 747 521 547
index 2013/2012 v % 100,4 98,5 105,6
Karetní turnaje v kasinu 2012 323 351 550 295 213 012 28 138 538
2013 983 313 499 917 272 120 66 041 379
rozdíl 2013-2012 659 961 949 622 059 108 37 902 841
index 2013/2012 v % 304,1 310,7 234,7
Interaktivní karetní turnaje nebo hry 2012 167 781 612 161 496 020 6 285 592
2013 111 016 811 98 481 031 12 535 780
rozdíl 2013-2012 -56 764 801 -63 014 989 6 250 188
index 2013/2012 v % 66,2 61,0 199,4
Lokální loterní systémy 2012 6 345 723 056 4 511 768 941 1 833 954 115
2013 4 770 380 069 3 508 275 649 1 262 104 420
rozdíl 2013-2012 -1 575 342 987 -1 003 493 292 -571 849 695
index 2013/2012 v % 75,2 77,8 68,8
Elektromechanické rulety 2012 7 340 390 528 6 129 677 145 1 211 917 499
2013 7 403 153 864 6 239 833 401 1 163 320 463
rozdíl 2013-2012 62 763 336 110 156 256 -48 597 036
index 2013/2012 v % 100,9 101,8 96,0
Ostatní loterie a sázkové hry 2012 69 190 749 49 881 688 19 309 061
2013 31 395 782 22 773 210 8 622 572
rozdíl 2013-2012 -37 794 967 -27 108 478 -10 686 489
index 2013/2012 v % 45,4 45,7 44,7
CELKEM 2012 124 977 925 442 95 662 643 622 29 316 485 936
2013 123 897 874 461 95 324 644 925 28 573 295 067
rozdíl 2013-2012 -1 080 050 981 -337 998 697 -743 190 869
index 2013/2012 v % 99,1 99,6 97,5

 

3. Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her v roce 2013 (v Kč)
Druh loterie
nebo jiné podobné hry
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
Peněžité a věcné loterie 34 749 330 14 522 123 20 227 207
Tomboly 4 943 778 2 449 933 2 493 845
Číselné loterie 7 183 084 792 3 813 607 140 3 369 477 652
Okamžité loterie 1 066 976 039 599 347 796 467 628 243
Výherní hrací přístroje 14 615 645 737 12 015 026 923 2 600 618 814
Totalizátorové hry 10 682 346 7 359 384 3 322 962
Bingo 28 636 080 20 045 256 8 590 824
Kursové sázky 6 564 428 347 4 995 570 224 1 568 858 123
Internetová kursová sázka 22 460 120 421 19 967 974 913 2 492 145 508
Sázkové hry provozované v kasinu 7 140 619 380 5 720 970 439 1 419 648 941
Kostky 48 972 274 33 809 535 15 162 739
Dostihy 25 688 492 16 663 043 9 025 449
Interaktivní videoloterní terminály 51 414 067 420 37 330 662 805 14 083 404 615
Karetní turnaje v kasinu 983 313 499 917 272 120 66 041 379
Interaktivní karetní turnaje nebo hry 111 016 811 98 481 031 12 535 780
Lokální loterní systémy 4 770 380 069 3 508 275 649 1 262 104 420
Elektromechanické rulety 7 403 153 864 6 239 833 401 1 163 320 463
Ostatní loterie a sázkové hry 31 395 782 22 773 210 8 622 572
Celkem 123 897 874 461 95 324 644 925 28 573 229 536

 

Graf - Graf č. 1 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2013 - Celkem ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 124977925442 95662643622 29316485936
2013 123897874461 95324644925 28573295067

Graf - Graf č. 2 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2013 - "Peněžitá a věcná loterie" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 222196971 117820009 104376962
2013 34749330 14522123 20227207

Graf - Graf č. 3 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2013 - "Tombola" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 4746989 2584156 2162833
2013 4943778 2449933 2559376

Graf - Graf č. 4 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2013 - "Číselná loterie" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 5979471760 2783717982 3195753778
2013 7183084792 3813607140 3369477652

Graf - Graf č. 5 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2013 - "Okamžitá loterie" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 441826390 231353350 210473040
2013 1066976039 599347796 467628243

Graf - Graf č. 6 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2013 - "Výherní hrací přístroj" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 24166612768 20075214052 4091398716
2013 14615645737 12015026923 2600618814

Graf - Graf č. 7 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2013 - "Totalizátorová hra" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 11101642 5965287 5136355
2013 10682346 7359384 3322962

Graf - Graf č. 8 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2013 - "Bingo" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 20369340 14258538 6110802
2013 28636080 20045256 8590824

Graf - Graf č. 9 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2013 - "Kursová sázka" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 7605314622 5591466079 2013848543
2013 6564428347 4995570224 1568858123

Graf - Graf č. 10 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2013 - "Internetová kursová sázka" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 14413021783 12468924298 1944097485
2013 22460120421 19967974913 2492145508

Graf - Graf č. 11 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2013 - "Sázková hra provozovaná v kasinu" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 6556761787 5276122484 1280639303
2013 7140619380 5720970439 1419648941

Graf - Graf č. 12 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2013 - "Kostky" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 47662971 31507047 16155924
2013 48972274 33809535 15162739

Graf - Graf č. 13 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2013 - "Dostihy" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 29337481 18493159 10844322
2013 25688492 16663043 9025449

Graf - Graf č. 14 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2013 - "Interaktivní videoloterní terminál" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 51233063443 37897180375 13335883068
2013 51414067420 37330662805 14083404615

Graf - Graf č. 15 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2013 - "Karetní turnaj v kasinu" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 323351550 295213012 28138538
2013 983313499 917272120 66041379

Graf - Graf č. 16 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2013 - "Interaktivní karetní turnaj nebo hra" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 167781612 161496020 6285592
2013 111016811 98481031 12535780

Graf - Graf č. 17 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2013 - "Lokální loterní systém" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 6345723056 4511768941 1833954115
2013 4770380069 3508275649 1262104420

Graf - Graf č. 18 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2013 - "Elektromechanická ruleta" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 7340390528 6129677145 1211917499
2013 7403153864 6239833401 1163320463

Graf - Graf č. 19 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012-2013 - "Ostatní loterie a sázkové hry" ()
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2012 69190749 49881688 19309061
2013 31395782 22773210 8622572

Graf - Graf č. 20 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Podíl jednotlivých druhů loterií a jiných podobných her na vložených částkách v roce 2013 (%)
Podíl na vložených částkách v roce 2013 -
*kostky, bingo, dostihy, tomboly atd.
Interaktivní videoloterní terminály 41,5
Internetová kursová sázka 18,13
Interaktivní karetní turnaje nebo hry 0,09
Elektromechanické rulety 5,98
Číselné loterie 5,8
Sázkové hry provozované v kasinu 5,76
Kurzové sázky 5,3
Lokální loterní systémy 3,85
Okamžité loterie 0,86
Karetní turnaje v kasinu 0,79
Výherní hrací přístroje 11,8
Ostatní * 0,15

Graf - Graf č. 21 - Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Podíl jednotlivých druhů loterií a jiných podobných her na příjmech provozovatelů v roce 2013 (%)
Podíl na příjmech provozovatelů v roce 2013 -
*kostky, bingo, dostihy, tomboly atd.
Interaktivní videoloterní terminály 49,29
Internetová kursová sázka 8,72
Výherní hrací přístroje 9,1
Interaktivní karetní turnaje nebo hry 0,04
Číselné loterie 11,79
Sázkové hry provozované v kasinu 4,97
Kurzové sázky 5,49
Lokální loterní systémy 4,42
Okamžité loterie 1,64
Karetní turnaje v kasinu 0,23
Elektromechanické rulety 4,07
Ostatní * 0,24

Doporučované

Nejčtenější