Novinky

Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za rok 2010

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

 • Loterie a sázkové hry
 • Soukromý sektor
 • Tabulka

TABULKY

(v mil.Kč)
  Rok Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry Správní poplatky Státní dozor Místní poplatky VPÚ
Tabulka č. 1 - Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2007 - 2010
Loterie 2007 7 256,9 3 579,4 3 677,6 70,1     718,6
2008 7 456,8 3 606,3 3 850,5 68,2     752,3
2009 7 282,2 3 616,5 3 665,7 61,3     719,2
2010 6 840,5 3 174,3 3 666,1 78,7     711,6
Kursové sázky 2007 11 972,4 10 100,8 1 871,6 54,0 18,7   245,8
2008 11 944,4 9 482,3 2 462,1 76,7 25,7   314,5
2009 8 819,3 6 216,7 2 602,6 77,0 26,0   287,9
2010 7 710,5 5 441,1 2 269,5 82,2 22,7   255,9
Bingo 2007 150,7 105,5 45,2 4,5     3,2
2008 92,3 64,6 27,7 2,8     1,9
2009 28,0 19,6 8,4 0,8     0,5
2010 21,2 14,9 6,4 0,6     0,3
Kasina 2007 9 625,6 7 714,9 1 910,8 190,9 19,1   158,8
2008 9 770,5 7 948,9 1 821,5 182,2 18,2   145,5
2009 9 555,8 7 841,2 1 714,5 171,3 17,2   143,4
2010 8 918,7 7 375,1 1 543,6 154,4 15,5 0,1 122,4
VHP 2007 57 164,9 44 630,4 12 534,5 1 998,0   1 118,0 841,7
2008 63 346,0 49 742,9 13 603,0 2 063,8   1 228,5 1 326,5
2009 48 728,7 36 575,3 12 153,4 1 745,0   1 036,0 677,1
2010 37 812,6 29 067,8 8 744,8 1 357,7   790,3 423,4
Technické hry 2007 22 160,2 17 842,1 4 318,1 341,2 43,2   429,4
2008 35 904,6 27 710,9 8 193,8 476,5 82,2   915,2
2009 53 416,7 41 101,1 12 315,6 482,0 123,2   1 485,8
2010 64 330,9 48 738,7 15 592,2 531,9 155,8 96,2 2 017,1
Celkem 2007 108 330,7 83 972,9 24 357,8 2 658,7 81,0 1 118,0 2 397,5
2008 128 514,6 98 556,0 29 958,6 2 870,1 126,1 1 228,5 3 455,9
2009 127 830,7 95 370,4 32 460,3 2 537,4 166,4 1 036,0 3 313,8
2010 125 634,4 93 811,9 31 822,4 2 205,5 194,0 886,7 3 530,7

Zdroj: MF - odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

 

(v mil. Kč)
Srovnání výsledků
z provozování loterií a jiných podobných her
za roky 2009 a 2010
Rok Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry Správní poplatky Státní dozor Místní poplatky VPÚ
Tabulka č. 2 - Srovnání výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2009 - 2010
Loterie 2009 7 282,2 3 616,5 3 665,7 61,3     719,2
2010 6 840,5 3 174,3 3 666,1 78,7     711,6
rozdíl 2010-2009 -441,7 -442,1 0,4 17,4     -7,6
Index 2010/2009 v % 93,9 87,8 100,0 128,4     98,9
Kurzové sázky 2009 8 819,3 6 216,7 2 602,6 77,0 26,0   287,9
2010 7 710,5 5 441,1 2 269,5 82,2 22,7   255,9
rozdíl 2010-2009 -1 108,8 -775,6 -333,2 5,2 -3,3   -31,9
Index 2010/2009 v % 87,4 87,5 87,2 106,7 87,3   88,9
Bingo 2009 28,0 19,6 8,4 0,8     0,5
2010 21,2 14,9 6,4 0,6     0,3
rozdíl 2010-2009 -6,8 -4,7 -2,0 -0,2     -0,1
Index 2010/2009 v % 75,8 75,9 75,8 75,9     75,9
Kasina 2009 9 555,8 7 841,2 1 714,5 171,3 17,2   143,4
2010 8 918,7 7 375,1 1 543,6 154,4 15,5 0,1 122,4
rozdíl 2010-2009 -637,1 -466,1 -171,0 -16,9 -1,7 0,1 -21,0
Index 2010/2009 v % 93,3 94,1 90,0 90,1 90,1   85,4
VHP 2009 48 728,7 36 575,3 12 153,4 1 745,0   1 036,0 677,1
2010 37 812,6 29 067,8 8 744,8 1 357,7   790,3 423,4
rozdíl 2010-2009 -10 916,1 -7 507,5 -3 408,7 -387,3   -245,7 -253,7
Index 2010/2009 v % 77,6 79,5 72,0 77,8   76,3 62,5
Technické hry 2009 53 416,7 41 101,1 12 315,6 482,0 123,2   1 485,8
2010 64 330,9 48 738,7 15 592,2 531,9 155,8 96,2 2 017,1
rozdíl 2010-2009 10 914,2 7 637,6 3 276,5 49,9   96,2 531,3
Index 2010/2009 v % 120,4 118,6 126,6 110,4     135,8
CELKEM 2009 127 830,7 95 370,4 32 460,3 2 537,4 166,4 1 036,0 3 313,8
2010 125 634,4 93 811,9 31 822,4 2 205,5 194,0 886,7 3 530,7
rozdíl 2010-2009 -2 196,3 -1 558,5 -637,9 -331,9 27,6 -149,3 216,9
Index 2010/2009 v % 98,3 98,4 98,0 86,9 116,6 85,6 106,5

Zdroj: MF - odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi 

 

(v mil. Kč)
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry Správní poplatky Státní dozor Místní poplatky VPÚ
Tabulka č. 3 - Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her v roce 2010
Loterie 6 840,5 3 174,3 3 666,1 78,7 0,0 0,0 711,6
Kurzové sázky 7 710,5 5 441,1 2 269,5 82,2 22,7 0,0 255,9
Bingo 21,2 14,9 6,4 0,6 0,0 0,0 0,3
Kasina 8 918,7 7 375,1 1 543,6 154,4 15,5 0,1 122,4
Technické hry celkem - z toho: 64 330,9 48 738,7 15 592,2 531,9 155,8 96,2 2 017,1
Interaktivní videoloterní terminály 45 706,9 33 188,9 12 517,9 333,7 125,1 68,1 1 634,7
Elektromechanická ruleta 7 978,4 6 842,2 1 136,2 95,5 11,4 10,5 128,4
Internetová kursová sázka 7 663,0 6 674,4 988,6 32,8 9,9 0,0 124,8
Ostatní technické hry 2 982,7 2 033,3 949,4 69,9 9,4 17,6 129,1
VHP v kasinech 12 365,2 10 785,8 1 579,3 135,8 0,0 68,9 114,7
VHP v obcích 25 447,4 18 282,0 7 165,4 1 221,9 0,0 721,4 308,7
Celkem 125 634,4 93 811,9 31 822,4 2 205,5 194,0 886,7 3 530,7

Zdroj: MF - odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

 

(v mil. Kč)
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry Správní poplatky Státní dozor Místní poplatky VPÚ
Tabulka č. 4 - Srovnání výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2007 - 2010
Loterie rozdíl 2008-2007 199,8 26,9 172,9 -1,9     33,7
rozdíl 2009-2008 -174,6 10,2 -184,8 -6,9     -33,1
rozdíl 2010-2009 -441,7 -442,1 0,4 17,4     -7,6
index 2008/2007 102,8% 100,8% 104,7% 97,3%     104,7%
index 2009/2008 97,7% 100,3% 95,2% 89,9%     95,6%
index 2010/2009 93,9% 87,8% 100,0% 128,4%     98,9%
Kurzové sázky rozdíl 2008-2007 -27,9 -618,5 590,5 22,7 7,0   68,6
rozdíl 2009-2008 -3 125,1 -3 265,6 140,5 0,3 0,3   -26,6
rozdíl 2010-2009 -1 108,8 -775,6 -333,2 5,2 -3,3   -31,9
index 2008/2007 99,8% 93,9% 131,6% 142,0% 137,4%   127,9%
index 2009/2008 73,8% 65,6% 105,7% 100,4% 101,2%   91,6%
index 2010/2009 87,4% 87,5% 87,2% 106,7% 87,3%   88,9%
Bingo rozdíl 2008-2007 -58,3 -40,8 -17,5 -1,8     -1,3
rozdíl 2009-2008 -64,3 -45,0 -19,3 -1,9     -1,5
rozdíl 2010-2009 -6,8 -4,7 -2,0 -0,2     -0,1
index 2008/2007 61,3% 61,3% 61,3% 61,3%     60,8%
index 2009/2008 30,3% 30,3% 30,3% 30,3%     23,3%
index 2010/2009 75,8% 75,9% 75,8% 75,9%     75,9%
Kasina rozdíl 2008-2007 144,9 234,1 -89,2 -8,7 -0,9   -13,3
rozdíl 2009-2008 -214,7 -107,7 -107,0 -10,9 -1,0   -2,1
rozdíl 2010-2009 -637,1 -466,1 -171,0 -16,9 -1,7 0,1 -21,0
index 2008/2007 101,5% 103,0% 95,3% 95,4% 95,3%   91,6%
index 2009/2008 97,8% 98,6% 94,1% 94,0% 94,5%   98,6%
index 2010/2009 93,3% 94,1% 90,0% 90,1% 90,1%   85,4%
VHP rozdíl 2008-2007 6 181,1 5 112,6 1 068,5 65,8   110,5 484,8
rozdíl 2009-2008 -14 617,2 -13 167,6 -1 449,6 -318,8   -192,5 -649,4
rozdíl 2010-2009 -10 916,1 -7 507,5 -3 408,7 -387,3   -245,7 -253,7
index 2008/2007 110,8% 111,5% 108,5% 103,3%   109,9% 157,6%
index 2009/2008 76,9% 73,5% 89,3% 84,6%   84,3% 51,0%
index 2010/2009 77,6% 79,5% 72,0% 77,8%   76,3% 62,5%
Technické hry rozdíl 2008-2007 13 744,4 9 868,8 3 875,6 135,3 39,0   485,8
rozdíl 2009-2008 17 512,1 13 390,2 4 121,9 5,5 41,0   570,6
rozdíl 2010-2009 10 914,2 7 637,6 3 276,5 49,9 32,6 96,2 531,3
index 2008/2007 162,0% 155,3% 189,8% 139,7% 190,3%   213,1%
index 2009/2008 148,8% 148,3% 150,3% 101,2% 149,9%   162,3%
index 2010/2009 120,4% 118,6% 126,6% 110,4% 126,4%   135,8%
CELKEM rozdíl 2008-2007 20 183,9 14 583,1 5 600,8 211,4 45,1 110,5 1 058,5
rozdíl 2009-2008 -683,9 -3 185,6 2 501,7 -332,7 40,3 -192,5 -142,1
rozdíl 2010-2009 -2 196,3 -1 558,5 -637,9 -331,9 27,6 -149,3 216,9
index 2008/2007 118,6% 117,4% 123,0% 108,0% 155,7% 109,9% 144,1%
index 2009/2008 99,5% 96,8% 108,4% 88,4% 132,0% 84,3% 95,9%
index 2010/2009 98,3% 98,4% 98,0% 86,9% 116,6% 85,6% 106,5%

Zdroj: MF - odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

 

(v mil. Kč)
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry Správní poplatky Místní poplatky VPÚ
Tabulka č. 5 - Srovnání výsledků VHP povolovaných obcemi za roky 2007 - 2010
2007 47 240,0 36 508,0 10 732,0 1 884,0 1 062,0 711,5
2008 50 927,6 39 311,5 11 616,1 1 926,7 1 161,5 1 160,2
2009 36 116,3 25 791,4 10 324,9 1 599,9 965,7 505,6
2010 25 447,4 18 282,0 7 165,4 1 221,9 721,4 308,7
rozdíl 2008-2007 3 687,6 2 803,5 884,1 42,7 99,5 448,7
rozdíl 2009-2008 -14 811,3 -13 520,1 -1 291,2 -326,8 -195,9 -654,6
rozdíl 2010-2009 -10 668,9 -7 509,4 -3 159,5 -377,9 -244,2 -196,9
index 2008/2007 107,8% 107,7% 108,2% 102,3% 109,4% 163,1%
index 2009/2008 70,9% 65,6% 88,9% 83,0% 83,1% 43,6%
index 2010/2009 70,5% 70,9% 69,4% 76,4% 74,7% 61,1%

Zdroj: MF - odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

GRAFY

Graf č. 1 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2010

 • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze všech her celkem v mil Kč

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 2 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2010 - LOTERIE

 • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze hry "loterie" v mil Kč

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 3 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2010 - KURSOVÉ SÁZKY

 • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze hry "kursové sázky" v mil Kč

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 4 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2010 - BINGO

 • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze hry "bingo" v mil Kč

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 5 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2010 - KASINO

 • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze hry "kasino" v mil Kč

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 6 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2010 - VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJE

 • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze hry "Výherní hrací přístroje" v mil Kč

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 7 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2010 - TECHNICKÉ HRY

 • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze hry "technické hry" v mil Kč

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 8 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2010 - ODVOD SP, SD A VPÚ

 • Odvod správních a místních poplatků, státního dozoru a VPÚ v mil Kč

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 9 - Podíl jednotlivých druhů her na vložených částkách v roce 2010

 

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 10 - Podíl jednotlivých druhů her na příjmech ze hry v roce 2010

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 11 - Podíl jednotlivých druhů her na vložených částkách - vývoj v letech 2007- 2010

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 12 - Podíl jednotlivých druhů her na příjmech ze hry - vývoj v letech 2007-2010

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

 

Hodnocení výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2010

 

V roce 2010 bylo sázejícími vloženo do hry 125,6 mld. Kč. Oproti roku 2009 tak klesl objem vložených částek o 1,7%. Zatímco v roce 2009 došlo meziročně ke zvýšení příjmů provozovatelů ze hry při současném zachování vložených částek, v roce 2010 příjmy provozovatelů ze hry vykázaly oproti roku 2009 pokles o 2% na 31,8 mld. Kč.

I přes mírný pokles vložených částek došlo ke zvýšení zákonem předepsaného odvodu části výtěžku provozovatelů na veřejně prospěšné účely o 6,5% na 3,5 mld. Kč. Předepsaný odvod části výtěžku poklesl ve všech segmentech trhu, kromě technických her povolovaných podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Zde naopak došlo o navýšení o 531 mil. Kč, což je meziročně 35,8%.

Do státního rozpočtu a rozpočtů obcí bylo formou správních a místních poplatků a poplatků na státní dozor odvedeno provozovateli loterií a jiných podobných her celkem 3,3 mld. Kč. Pro srovnání v roce 2009 tato částka činila 3,7 mld. Kč, meziroční pokles činil 12%. Výše odvedených místních poplatků poklesla o 14,4% na 887 mil. Kč. Pokles místního poplatku za výherní hrací přístroje o 246 mil. Kč byl částečně vyvážen výběrem místních poplatků za jiná technická herní zařízení, který byl v roce 2010 umožněn novelou zákona o místních poplatcích. Za tato zařízení bylo odvedeno 96,3 mil. Kč.

Stejně jako v roce 2009 zaujímají největší podíl mezi sázkovými hrami a loteriemi technická zařízení povolovaná podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Celkový podíl těchto her na vložených částkách byl 51,2%. Oproti roku 2009 vzrostl jejich podíl na trhu o 9,4 procentních bodů. Oproti roku 2009 vzrostly vložené částky o 20,4% na 64 331 mil. Kč, příjmy ze hry vzrostly o 26,6% na 15 592 mil.Kč. Vývoj je oproti dřívějšku méně dynamický - v roce 2009 činil oproti roku 2008 nárůst vložených částek 48,8%. Na nárůstu se opět nejvíce podílí interaktivní videoloterní terminály, u kterých se vložené částky zvýšily o 10 312 mil. Kč.

Za technickými hrami následují výherní hrací přístroje s podílem na vložených částkách 30,1% (37 813 mil. Kč). Tento podíl klesl oproti roku 2009 o 8 procentních bodů. Zatímco zájem o výherní hrací přístroje v kasinech se meziročně příliš nezměnil, k poklesu vložených částek došlo u výherních hracích přístrojů povolovaných obcemi. Oproti roku 2009 poklesly vložené částky o 29,5%.

Mírně se zvýšil zájem hráčů o kursové sázky. V celkovém součtu vložili do hry 15 374 mil Kč, tedy o 4,9% více než v předchozím roce. Zvýšení vložených částek zaznamenalo internetové kursové sázení, zařazené v tabulkách mezi technické hry. Zatímco v roce 2009 bylo vloženo 60% vkladů do klasických kursových sázek, v roce 2010 se poměr vkladů mezi klasickou a internetovou kursovou sázkou vyrovnal.

Pokles vložených částek zaznamenaly loterie a kasina. Vložené částky u loterií poklesly o 6,1% na 6 841 mil. Kč, příjmy ze hry zůstaly na úrovni roku 2009. Kasina vykazují pokles vložených částek o 6,7% na 8 919 mil. Kč, příjmy ze hry poklesly o 10% na 1 544 mil. Kč.

V roce 2010 provozovalo výherní hrací přístroje povolované obcemi 490 provozovatelů. Hry povolované Ministerstvem financí provozovalo 129 provozovatelů.

Z provozovatelů her povolovaných Ministerstvem financí zaujímá největší místo na trhu společnosti SAZKA a.s. s podílem 6,4% na vložených částkách. Více než 80% jejích příjmů ze hry pochází z číselných loterií. Druhou na trhu je společnost SYNOT Tip, a. s. podílem na vložených částkách 5,1%. Společnost se věnuje provozování kursových sázek a technických her. Převážná část jejích tržeb plyne z provozování interaktivních videoloterních terminálů, jejichž je největším provozovatelem. Třetí největší společností je s 3,9% společnost BONVER WIN, a.s., která se zabývá technickými hrami. Ta je zároveň třetím největším provozovatelem interaktivních videoloterních terminálů.

Nejčtenější