Novinky

Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za rok 2009

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

 • Loterie a sázkové hry
 • Soukromý sektor
 • Tabulka

Tabulky

(v mil.Kč)

Přehled výsledků
z provozování loterií a jiných podobných her
za roky 2007 - 2009
Rok Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry Správní poplatky Státní dozor Místní poplatky VPÚ
Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2007 - 2009
Loterie 2007 7 256,9 3 579,4 3 677,6 70,1     718,6
2008 7 456,8 3 606,3 3 850,5 68,2     752,3
2009 7 282,2 3 616,5 3 665,7 61,3     719,2
Kursové sázky 2007 11 972,4 10 100,8 1 871,6 54,0 18,7   245,8
2008 11 944,4 9 482,3 2 462,1 76,7 25,7   314,5
2009 8 819,3 6 216,7 2 602,6 77,0 26,0   287,9
Bingo 2007 150,7 105,5 45,2 4,5     3,2
2008 92,3 64,6 27,7 2,8     1,9
2009 28,0 19,6 8,4 0,8     0,5
Kasina 2007 9 625,6 7 714,9 1 910,8 190,9 19,1   158,8
2008 9 770,5 7 948,9 1 821,5 182,2 18,2   145,5
2009 9 555,8 7 841,2 1 714,5 171,3 17,2   143,4
VHP 2007 57 164,9 44 630,4 12 534,5 1 998,0   1 118,0 841,7
2008 63 346,0 49 742,9 13 603,0 2 063,8   1 228,5 1 326,5
2009 48 728,7 36 575,3 12 153,4 1 745,0   1 036,0 677,1
Technické hry 2007 22 160,2 17 842,1 4 318,1 341,2 43,2   429,4
2008 35 904,6 27 710,9 8 193,8 476,5 82,2   915,2
2009 53 416,7 41 101,1 12 315,6 482,0 123,2   1 485,8
Celkem 2007 108 330,7 83 972,9 24 357,8 2 658,7 81,0 1 118,0 2 397,5
2008 128 514,6 98 556,0 29 958,6 2 870,1 126,1 1 228,5 3 455,9
2009 127 830,7 95 370,4 32 460,3 2 537,4 166,4 1 036,0 3 313,8

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi, publikováno:1.07.2010


(v mil. Kč)

Srovnání výsledků
z provozování loterií a jiných podobných her
za roky 2008 a 2009
Rok Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry Správní poplatky Státní dozor Místní poplatky VPÚ
Srovnání výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2008 - 2009
Loterie 2008 7 456,8 3 606,3 3 850,5 68,2     752,3
2009 7 282,2 3 616,5 3 665,7 61,3     719,2
rozdíl 2009-2008 -174,6 10,2 -184,8 -6,9     -33,1
Index 2009/2008 v % 97,7 100,3 95,2 89,9     95,6
Kurzové sázky 2008 11 944,4 9 482,3 2 462,1 76,7 25,7   314,5
2009 8 819,3 6 216,7 2 602,6 77,0 26,0   287,9
rozdíl 2009-2008 -3 125,1 -3 265,6 140,5 0,3 0,3   -26,6
Index 2009/2008 v % 73,8 65,6 105,7 100,4 101,2   91,6
Bingo 2008 92,3 64,6 27,7 2,8     1,9
2009 28,0 19,6 8,4 0,8     0,5
rozdíl 2009-2008 -64,3 -45,0 -19,3 -1,9     -1,5
Index 2009/2008 v % 30,3 30,3 30,3 30,3     23,3
Kasina 2008 9 770,5 7 948,9 1 821,5 182,2 18,2   145,5
2009 9 555,8 7 841,2 1 714,5 171,3 17,2   143,4
rozdíl 2009-2008 -214,7 -107,7 -107,0 -10,9 -1,0   -2,1
Index 2009/2008 v % 97,8 98,6 94,1 94,0 94,5   98,6
Technické hry 2008 35 904,6 27 710,9 8 193,8 476,5 82,2   915,2
2009 53 416,7 41 101,1 12 315,6 482,0 123,2   1 485,8
rozdíl 2009-2008 17 512,1 13 390,2 4 121,9 5,5 41,0   570,6
Index 2009/2008 v % 148,8 148,3 150,3 101,2 149,9   162,3
VHP 2008 63 346,0 49 742,9 13 603,0 2 063,8   1 228,5 1 326,5
2009 48 728,7 36 575,3 12 153,4 1 745,0   1 036,0 677,1
rozdíl 2009-2008 -14 617,2 -13 167,6 -1 449,6 -318,8   -192,5 -649,4
Index 2009/2008 v % 76,9 73,5 89,3 84,6   84,3 51,0
CELKEM 2008 128 514,6 98 556,0 29 958,6 2 870,1 126,1 1 228,5 3 455,9
2009 127 830,7 95 370,4 32 460,3 2 537,4 166,4 1 036,0 3 313,8
rozdíl 2009-2008 -683,9 -3 185,6 2 501,7 -332,7 40,3 -192,5 -142,1
Index 2009/2008 v % 99,5 96,8 108,4 88,4 132,0 84,3 95,9

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi, publikováno:1.07.2010

 

(v mil. Kč)

Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her
v roce 2009
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry Správní poplatky Státní dozor Místní poplatky VPÚ
Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her v roce 2009
Loterie 7 282,2 3 616,5 3 665,7 61,3     719,2
Kurzové sázky 8 819,3 6 216,7 2 602,6 77,0 26,0   287,9
Bingo 28,0 19,6 8,4 0,8     0,5
Kasina 9 555,8 7 841,2 1 714,5 171,3 17,2   143,4
Technické hry celkem - z toho: 53 416,7 41 101,1 12 315,6 482,0 123,2   1 485,8
Interaktivní videoloterní terminály 35 395,0 25 769,0 9 626,0 310,7 96,3   1 191,6
Elektromechanická ruleta 10 996,5 9 397,8 1 598,8 110,2 16,0   166,9
Internetová kursová sázka 5 837,3 5 103,9 733,4 32,3 7,3   84,3
Ostatní technické hry 1 188,0 830,5 357,4 28,8 3,6   43,0
VHP v kasinech 12 612,4 10 783,9 1 828,5 145,2   70,5 171,5
VHP v obcích 36 116,3 25 791,4 10 324,9 1 599,9   965,7 505,6
Celkem 127 830,7 95 370,4 32 460,3 2 537,5 166,4 1 036,1 3 313,8

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi, publikováno:1.07.2010

(v mil. Kč)

Srovnání výsledků z provozování loterií a jiných podobných her
za roky 2007 - 2009
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry Správní poplatky Státní dozor Místní poplatky VPÚ
Srovnání výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2007 - 2009
Loterie rozdíl 2008-2007 199,8 26,9 172,9 -1,9     33,7
rozdíl 2009-2008 -174,6 10,2 -184,8 -6,9     -33,1
index 2008/2007 102,8% 100,8% 104,7% 97,3%     104,7%
index 2009/2008 97,7% 100,3% 95,2% 89,9%     95,6%
Kurzové sázky rozdíl 2008-2007 -27,9 -618,5 590,5 22,7 7,0   68,6
rozdíl 2009-2008 -3 125,1 -3 265,6 140,5 0,3 0,3   -26,6
index 2008/2007 99,8% 93,9% 131,6% 142,0% 137,4%   127,9%
index 2009/2008 73,8% 65,6% 105,7% 100,4% 101,2%   91,6%
Bingo rozdíl 2008-2007 -58,3 -40,8 -17,5 -1,8     -1,3
rozdíl 2009-2008 -64,3 -45,0 -19,3 -1,9     -1,5
index 2008/2007 61,3% 61,3% 61,3% 61,3%     60,8%
index 2009/2008 30,3% 30,3% 30,3% 30,3%     23,3%
Kasina rozdíl 2008-2007 144,9 234,1 -89,2 -8,7 -0,9   -13,3
rozdíl 2009-2008 -214,7 -107,7 -107,0 -10,9 -1,0   -2,1
index 2008/2007 101,5% 103,0% 95,3% 95,4% 95,3%   91,6%
index 2009/2008 97,8% 98,6% 94,1% 94,0% 94,5%   98,6%
VHP rozdíl 2008-2007 6 181,1 5 112,6 1 068,5 65,8   110,5 484,8
rozdíl 2009-2008 -14 617,2 -13 167,6 -1 449,6 -318,8   -192,5 -649,4
index 2008/2007 110,8% 111,5% 108,5% 103,3%   109,9% 157,6%
index 2009/2008 76,9% 73,5% 89,3% 84,6%   84,3% 51,0%
Technické hry rozdíl 2008-2007 13 744,4 9 868,8 3 875,6 135,3 39,0   485,8
rozdíl 2009-2008 17 512,1 13 390,2 4 121,9 5,5 41,0   570,6
index 2008/2007 162,0% 155,3% 189,8% 139,7% 190,3%   213,1%
index 2009/2008 148,8% 148,3% 150,3% 101,2% 149,9%   162,3%
CELKEM rozdíl 2008-2007 20 183,9 14 583,1 5 600,8 211,4 45,1 110,5 1 058,5
rozdíl 2009-2008 -683,9 -3 185,6 2 501,7 -332,7 40,3 -192,5 -142,1
index 2008/2007 118,6% 117,4% 123,0% 108,0% 155,7% 109,9% 144,1%
index 2009/2008 99,5% 96,8% 108,4% 88,4% 132,0% 84,3% 95,9%

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi, publikováno:1.07.2010


(v mil. Kč)

VHP v obcích 2007-2009 Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry Správní poplatky Místní poplatky VPÚ
VHP v obcích 2007-2009
2007 47 240,0 36 508,0 10 732,0 1 884,0 1 062,0 711,5
2008 50 927,6 39 311,5 11 616,1 1 926,7 1 161,5 1 160,2
2009 36 116,3 25 791,4 10 324,9 1 599,9 965,7 505,6
rozdíl 2008-2007 3 687,6 2 803,5 884,1 42,7 99,5 448,7
rozdíl 2009-2008 -14 811,3 -13 520,1 -1 291,2 -326,8 -195,9 -654,6
index 2008/2007 107,8% 107,7% 108,2% 102,3% 109,4% 163,1%
index 2009/2008 70,9% 65,6% 88,9% 83,0% 83,1% 43,6%

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi, publikováno:1.07.2010

Grafy

Graf č. 1 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2009

 • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze všech her celkem v mil Kč

Graf č. 2 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2009 - LOTERIE

 • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze hry "loterie" v mil Kč

Graf č.3 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2009 - KURSOVÉ SÁZKY

 • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze hry "kursové sázky" v mil Kč

Graf č. 4 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2009- BINGO

 • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze hry "bingo" v mil Kč

Graf č.5 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2009 - KASINO

 • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze hry "kasino" v mil Kč

Graf č. 6 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2009 - VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJE

 • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze hry "Výherní hrací přístroje" v mil Kč

Graf č. 7 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2009 - TECHNICKÉ HRY

 • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze hry "technické hry" v mil Kč

Graf č. 8 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2009 - ODVOD SP, SD A VPÚ

 • Odvod správních a místních poplatků, státního dozoru a VPÚ v mil Kč

Graf č. 9 - Podíl jednotlivých druhů her na vložených částkách v roce 2009

Graf č. 10 - Podíl jednotlivých druhů her na příjmech ze hry v roce 2009

Graf č. 11 - Podíl jednotlivých druhů her na vložených částkách - vývoj v letech 2007- 2009

Graf č. 12 - Podíl jednotlivých druhů her na příjmech ze hry - vývoj v letech 2007-2009

 

Hodnocení výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2009

 

V roce 2009 v oblasti loterií a jiných podobných her došlo ke stagnaci objemu vložených částek. Stejně jako v předchozím roce se největší nárůst vložených částek odehrál v oblasti technických zařízení, zejména interaktivních videoloterních terminálů, k poklesu oproti tomu došlo u výherních hracích přístrojů.

V roce 2009 bylo vloženo 127 831 mil. Kč, meziroční pokles vložených částek činil 0,5%. Oproti tomu provozovatelé zvýšili příjmy ze hry o 8,4% na 32 460 mil. Kč.

Do státního rozpočtu a rozpočtů obcí bylo formou správních a místních poplatků a poplatků na státní dozor odvedeno provozovateli loterií a jiných podobných her celkem 3 740 mil. Kč. Pro srovnání v roce 2008 tato částka činila 4 225 mil. Kč, meziroční pokles činil 11,5%.

Předepsaný odvod části výtěžku provozovatelů na veřejně prospěšné účely za rok 2009 činil 3 314 mil. Kč. To je o 4,1% méně než v roce 2008. Zatímco u her povolovaných Ministerstvem financí došlo k nárůstu o 22%, u výherních hracích přístrojů povolovaných obcemi došlo k poklesu o 56%. To je způsobeno poklesem zájmu o výherní hrací přístroje povolované obcemi a snahou provozovatelů o snížení minimálního povinného odvodu na veřejně prospěšné účely vytvářením dceřiných společností. Jednotlivé společnosti tak generují nižší zisk a dostávají se do nižšího pásma pro odvod prostředků na veřejně prospěšné účely.

Největší podíl mezi sázkovými hrami a loteriemi zaujímají technická zařízení povolovaná podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Celkový podíl těchto her na vložených částkách byl 41,8%. Oproti roku 2008 vzrostl jejich podíl na trhu o 13,9 procentních bodů. Oproti roku 2008 vzrostly vložené částky o 48,8% na 53 417 mil. Kč, příjmy ze hry vzrostly o 50,3% na 12 316 mil.Kč. Významnou měrou se na oblibě technických her podílí interaktivní videoloterní terminály s 27,7% všech vložených částek.

Za technickými hrami následují výherní hrací přístroje s podílem na vložených částkách 38,1% (48 729 mil. Kč). Tento podíl klesl oproti roku 2008 o 11,2 procentních bodů. Zatímco zájem o výherní hrací přístroje v kasinech se meziročně příliš nezměnil, k prudkému poklesu vložených částek došlo u výherních hracích přístrojů povolovaných obcemi. Oproti roku 2008 poklesly vložené částky o 29%. Sečteme-li však celkové vložené částky u výherních hracích přístrojů a z hlediska sázejících obdobné hry - interaktivních videoloterních terminálů, zjistíme, že došlo k nárůstu vložených částek o 4%. Příjmy ze hry u výherních hracích přístrojů klesly o 10,7% na 12 153 mil. Kč. Příjmy z výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterních terminálů celkem vzrostly o 19% na 21 779 mil. Kč.

Pokles vložených částek o 26,2% naopak vykazují kursové sázky. Za tímto stavem stojí především odliv do sektoru internetových kursových sázek, povolených od roku 2009. Přičteme-li 8 819 mil. Kč vloženým do kursových sázek 5 837 mil. Kč vložených do internetové kursové sázky, zjistíme že celkový nárůst vložených částek je 22,7%. Zatímco podíl kursových sázek na vložených částkách v roce 2008 byl 9,3%, podíl kursových sázek a internetových kursových sázek dohromady činil v roce 2009 11,2%. Příjmy ze hry se u kursových sázek zvýšily oproti roku 2008 o 5,7%, celkové příjmy z her kursová a internetová sázka byly o 36% vyšší než příjmy ze hry kursová sázka v roce 2008.

Poměrně stabilní je zájem o loterie, kasina a výherní hrací přístroje v kasinech. Vložené částky u loterií poklesly o 2,3% na 7 282 mil. Kč, příjmy ze hry klesly o 4,8% na 3 666 mil. Kč. Kasina vykazují pokles vložených částek o 2,2% na 9 555,8 mil. Kč, příjmy ze hry poklesly 5,9% na 1 715 mil. Kč. U VHP v kasinech vzrostly vložené částky o 1,6% na 12 612 mil. Kč, příjmy ze hry poklesly o 8% na 1 829 mil. Kč.

Vytrvalý pokles vykazuje sázková hra bingo. Zatímco mezi roky 2007 a 2008 poklesly vložené částky o 38,7%, mezi roky 2009 a 2008 to bylo 69,7%. V roce 2007 bylo vloženo 150,7 mil. Kč, v roce 2009 již pouze 28 mil. Kč. Příjmy ze hry v roce 2009 činily 8 mil. Kč.

V roce 2009 provozovalo výherní hrací přístroje povolované obcemi 537 provozovatelů. Hry povolované Ministerstvem financí provozovalo 126 provozovatelů.

Z provozovatelů her povolovaných Ministerstvem financí zaujímá největší místo na trhu společnosti SAZKA a.s. s podílem 6,9% na vložených částkách. Více než polovina jejích příjmů ze hry pochází z hry Sportka. Druhou na trhu je společnost SYNOT Tip, a. s. (dříve SYNOT LOTTO, a.s.) s podílem na vložených částkách 4,5%. Společnost se věnuje provozování kursových sázek a technických her. Převážná část jejích tržeb plyne z provozování interaktivních videoloterních terminálů, jejichž je největším provozovatelem. Třetí největší společností je s 3,3% společnost BONVER WIN, a.s., která se zabývá technickými hrami. Ta je zároveň třetím největším provozovatelem interaktivních videoloterních terminálů, u nichž se zvýšily vložené částky oproti minulému roku na dvojnásobek.

Doporučované

Nejčtenější