Novinky

Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za rok 2008

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

 • Loterie a sázkové hry
 • Soukromý sektor
 • Tabulka

Tabulky

(v mil.Kč)
Přehled výsledků
z provozování loterií a jiných podobných her
za roky 2002 - 2008
Rok Vsazeno Vyplaceno Příjmy ze hry Správní poplatky a státní dozor *) VPÚ
Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2002 - 2008
Loterie 2002 6 808,1 3 493,7 3 314,4 58,3 990,0
2003 6 963,4 3 488,1 3 475,3 89,7 1 034,0
2004 6 019,3 2 941,9 3 077,4 85,7 1 094,8
2005 6 921,7 3 360,9 3 560,7 56,1 1 290,9
2006 7 564,4 3 634,2 3 930,5 72,5 1 054,7
2007 7 256,9 3 579,4 3 677,5 70,1 718,6
2008 7 456,8 3 606,3 3 850,5 68,2 752,3
Kursové sázky 2002 9 538,6 8 336,9 1 201,6 54,5 148,7
2003 11 186,9 10 096,2 1 090,7 53,6 111,7
2004 10 627,3 9 150,0 1 477,3 57,7 177,9
2005 11 375,6 10 031,9 1 343,7 58,7 154,5
2006 12 292,5 10 812,0 1 480,5 65,8 167,7
2007 11 972,4 10 100,8 1 871,6 72,7 245,8
2008 11 944,4 9 482,3 2 462,1 102,4 314,5
Bingo 2002 201,8 141,2 60,5 6,1 3,3
2003 202,6 141,8 60,8 6,1 3,3
2004 198,7 139,1 59,6 6,0 3,2
2005 198,7 139,1 59,6 6,0 3,9
2006 152,4 106,7 45,7 4,6 3,2
2007 150,7 105,5 45,2 4,5 3,2
2008 92,3 64,6 27,7 2,8 1,9
Kasina 2002 10 074,1 7 815,1 2 259,0 248,5 179,4
2003 10 051,4 7 941,1 2 110,3 232,1 164,2
2004 10 980,1 8 818,6 2 161,2 237,4 171,9
2005 10 074,1 8 104,3 1 967,1 216,4 161,1
2006 10 472,0 8 535,2 1 934,5 213,0 158,8
2007 9 625,6 7 714,9 1 910,7 210,0 158,8
2008 9 770,5 7 948,9 1 821,5 200,4 145,5
VHP 2002 41 200,0 30 904,0 10 296,0 1 405,0 490,0
2003 44 160,0 33 120,0 11 040,0 1 516,0 510,0
2004 47 760,0 35 820,0 11 940,0 1 644,0 520,0
2005 50 098,0 37 574,0 12 524,0 1 709,0 550,0
2006 52 760,0 41 153,0 11 607,0 1 854,0 780,0
2007 57 165,0 44 630,0 12 534,0 1 998,0 840,6
2008 63 346,0 49 742,9 13 603,0 3 292,3 1 326,5
Technické hry 2002 2 067,8 1 487,1 580,7 63,9 46,8
2003 5 423,1 4 308,0 1 115,1 111,7 94,2
2004 9 010,1 7 298,0 1 712,1 188,4 146,3
2005 11 989,9 9 837,6 2 152,4 237,4 181,8
2006 14 847,0 11 963,1 2 883,9 297,9 255,5
2007 22 160,2 17 842,1 4 318,1 384,5 429,4
2008 35 904,6 27 710,9 8 193,8 558,7 915,2
CELKEM 2002 69 890,4 52 178,0 17 712,2 1 836,3 1 858,2
2003 77 987,4 59 095,3 18 892,1 2 009,2 1 917,5
2004 84 595,5 64 167,6 20 427,7 2 219,2 2 114,1
2005 90 658,1 69 047,8 21 607,5 2 283,6 2 342,2
2006 98 088,4 76 204,2 21 882,2 2 507,0 2 419,9
2007 108 330,8 83 972,7 24 357,1 2 739,8 2 396,4
2008 128 514,6 98 556,0 29 958,6 4 224,8 3 455,9
*) Výherní hrací přístroje (VHP) byly v roce 2007 zpoplatněny ještě místními poplatky, které činily 1 118 mil. Kč.
*) V roce 2008 jsou tyto poplatky již zahrnuty ve výpočtu. V roce 2008 činily místní poplatky 1 228 mil. Kč.

(v mil. Kč)
Srovnání výsledků
z provozování loterií a jiných podobných her
za roky 2007 a 2008
Rok Vsazeno Vyplaceno Příjmy ze hry Správní poplatky a státní dozor *) VPÚ
Srovnání výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2007 a 2008
Loterie 2007 7 256,9 3 579,4 3 677,5 70,1 718,6
2008 7 456,8 3 606,3 3 850,5 68,2 752,3
rozdíl 2008-2007 199,9 26,9 173,0 -1,9 33,7
Index 2008/2007 v % 102,8 100,8 104,7 97,2 104,7
Kurzové sázky 2007 11 972,4 10 100,8 1 871,6 72,7 245,8
2008 11 944,4 9 482,3 2 462,1 102,4 314,5
rozdíl 2008-2007 -28,0 -618,5 590,5 29,7 68,7
Index 2008/2007 v % 99,8 93,9 131,6 140,9 127,9
Bingo 2007 150,7 105,5 45,2 4,5 3,2
2008 92,3 64,6 27,7 2,8 1,9
rozdíl 2008-2007 -58,4 -40,9 -17,5 -1,7 -1,3
Index 2008/2007 v % 61,3 61,3 61,3 61,6 60,7
Kasina 2007 9 625,6 7 714,9 1 910,7 210,0 158,8
2008 9 770,5 7 948,9 1 821,5 200,4 145,5
rozdíl 2008-2007 144,9 234,0 -89,2 -9,6 -13,3
Index 2008/2007 v % 101,5 103,0 95,3 95,4 91,6
Technické hry 2007 22 160,2 17 842,1 4 318,1 384,5 429,4
2008 35 904,6 27 710,9 8 193,8 558,7 915,2
rozdíl 2008-2007 13 744,4 9 868,8 3 875,7 174,2 485,8
Index 2008/2007 v % 162,0 155,3 189,8 145,3 213,1
VHP 2007 57 165,0 44 630,0 12 534,0 1 998,0 840,6
2008 63 346,0 49 742,9 13 603,0 3 292,3 1 326,5
rozdíl 2008-2007 6 181,0 5 112,9 1 069,0 1 294,3 485,9
Index 2008/2007 v % 110,8 111,5 108,5 164,8 157,8
CELKEM 2007 108 330,8 83 972,7 24 357,1 2 739,8 2 396,4
2008 128 514,6 98 556,0 29 958,6 4 224,8 3 455,9
rozdíl 2008-2007 20 183,8 14 583,3 5 601,5 1 485,0   059,5
Index 2008/2007 v % 118,6 117,4 123,0 154,2 144,2

*) Výherní hrací přístroje (VHP) byly v roce 2007 zpoplatněny ještě místními poplatky, které činily 1 118 mil. Kč.
*) V roce 2008 jsou tyto poplatky již zahrnuty ve výpočtu. V roce 2008 činily místní poplatky 1 228 mil. Kč.

Grafy

Graf č. 1 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2002 - 2008 - VŠECHNY HRY

 • Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze všech her celkem - v mil Kč

Graf č. 2 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2002 - 2008 - LOTERIE

 • Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze hry "loterie" - v mil Kč

Graf č. 3 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2002 - 2008 - KURSOVÉ SÁZKY

 • Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze hry "kursové sázky" - v mil Kč

Graf č. 4 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2002 - 2008 - BINGO

 • Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze hry "bingo" - v mil Kč

Graf č. 5 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2002 - 2008 - KASINO

 • Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze hry "kasino" - v mil Kč

Graf č. 6 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2002 - 2008 - VHP

 • Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze hry "VHP" - v mil Kč

Graf č. 7 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2002 - 2008 - TECHNICKÉ HRY

 • Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze hry "technické hry"  - v mil Kč

Graf č. 8 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2002 - 2008 - ODVOD SP, SD A VPÚ

 • Odvod správních poplatků, státního dozoru a VPÚ - v mil Kč

Graf č. 9 - Tržní podíl jednotlivých druhů her podle vsazených částek za rok 2008

Graf č. 10 - Tržní podíl jednotlivých druhů her podle vsazených částek - vývoj v letech 2002 - 2008

 

Hodnocení výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2008

V oblasti loterií a jiných podobných her pokračoval i v roce 2008 trend nárůstu vsazených částek. Stejně jako v předchozím roce se největší nárůst odehrál v oblasti technických zařízení, zejména interaktivních videoloterních terminálů.

V roce 2008 bylo v České republice vsazeno 128 514,6 mil. Kč, meziroční nárůst vsazených částek činil 18,6%.

Do státního rozpočtu a rozpočtů obcí bylo formou správních poplatků, poplatků na státní dozor a místních poplatků odvedeno provozovateli loterií a jiných podobných her celkem 4 224,8 mil. Kč. Pro srovnání v roce 2007 tato částka činila včetně místních poplatků za výherní hrací přístroje 3 857,8 mil. Kč, meziroční nárůst činil 367 mil Kč, tj. 9,5%. Vykázaný odvod části výtěžku provozovatelů na veřejně prospěšné účely za rok 2008 činil 3 455,9 mil. Kč. To je o 44,2% více než v roce 2007. Nárůst odvodu části výtěžku na veřejně prospěšné účely je způsoben vyššími tržbami v oblasti výherních hracích přístrojů a technických zařízení.

Největší podíl mezi provozovanými sázkovými hrami a loteriemi tradičně zaujímají výherní hrací přístroje. Celkový podíl VHP na vsazených částkách (podíl na trhu) však klesl oproti roku 2007 o 3,5 procentních bodů z 52,8% na 49,3%. Pokles podílu na trhu dlouhodobě vykazují i ostatní loterie a jiné podobné hry a to ve prospěch technických zařízení obsluhovaných přímo sázejícími, zejména ve prospěch interaktivních videoloterních terminálů. Podíl na trhu vzrostl u technických zařízení z 20,5% v roce 2007 na 27,9% v roce 2008. Oproti roku 2006 vzrostl podíl technických zařízení na trhu téměř na dvojnásobek. Zvyšování podílu technických zařízení na trhu loterií a jiných podobných her lze očekávat i v roce 2009.

V absolutních částkách byl nárůst sázek u VHP 6 181 mil. Kč, z 57 165 mil. Kč v roce 2007 na 63 346 mil. Kč, tedy 10,8%. Navýšení sázek je ovlivněno nárůstem celkového počtu provozovaných VHP a vzrůstem počtu VHP provozovaných v kasinech s možností vyšších vsazených částek. V roce 2008 bylo provozováno 74 330 VHP.

Nárůst sázek u technických zařízení činil 62%, tedy 13 744,4 mil. Kč (z 22 160,2 mil. Kč v roce 2007 na 35 904,6 mil. Kč v roce 2008).

Stabilní je zájem o loterie, kasina a kursové sázky. Loterie vykazují nárůst sázek o 2,8% na 7 456,8 mil. Kč, kasina vykazují nárůst o 1,5% na 9 770,5 mil. Kč, kursové sázky mírný pokles o 0,2% na 11 944,4 mil. Kč.

Doporučované

Nejčtenější