Novinky

Přehled výsledků loterií a sázkových her za rok 2005

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

  • Loterie a sázkové hry
  • Soukromý sektor
  • Tabulka

  • Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2000 - 2005
  • Srovnání výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2004 a 2005
  • Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za rok 2005
  • Přehled vsazených částek sázejícími - loterie a jiné podobné hry za rok 2005
  • Grafy

v mil Kč.
Rok Vsazeno Vyplaceno Příjmy ze hry Správní poplatky
a státní dozor
VPÚ
Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2000 - 2005
Loterie 2000 6 908,5 3 400,0 3 508,5 62,5 899,9
2001 6 166,1 3 059,3 3 106,8 50,1 952,6
2002 6 808,1 3 493,7 3 314,4 58,3 990,0
2003 6 963,4 3 488,1 3 475,3 89,7 1 034,0
2004 6 019,3 2 941,9 3 077,4 85,7 1 094,8
2005 6 921,7 3 360,9 3 560,7 56,1 1 290,9*
Kursové sázky 2000 6 833,1 6 094,4 738,6 41,9 70,3
2001 8 072,9 7 116,2 956,7 48,4 97,4
2002 9 538,6 8 336,9 1 201,6 54,5 148,7
2003 11 186,9 10 096,2 1 090,7 53,6 111,7
2004 10 627,3 9 150,0 1 477,3 57,7 177,9
2005 11 375,6 10 031,9 1 343,7 58,7 154,5
Bingo 2000 226,7 158,6 68,1 6,8 4,1
2001 221,4 155,0 66,4 6,6 3,6
2002 201,8 141,2 60,5 6,1 3,3
2003 202,6 141,8 60,8 6,1 3,3
2004 198,7 139,1 59,6 6,0 3,2
2005 198,7 139,1 59,6 6,0 3,9
Kasina 2000 10 563,8 8 474,2 2 089,6 230,3 168,7
2001 10 610,4 8 369,9 2 240,5 246,5 178,2
2002 10 074,1 7 815,1 2 259,0 248,5 179,4
2003 10 051,4 7 941,1 2 110,3 232,1 164,2
2004 10 980,1 8 818,6 2 161,2 237,4 171,9
2005 10 074,1 8 104,3 1 967,1 216,4 161,1
VHP 2000 35 546,0 27 370,0 8 176,0 1 240,0 440,0
2001 38 328,0 29 509,0 8 819,0 1 352,0 480,0
2002 41 200,0 30 904,0 10 296,0 1 405,0 490,0
2003 44 160,0 33 120,0 11 040,0 1 516,0 510,0
2004 47 760,0 35 820,0 11 940,0 1 644,0 520,0
2005 50 098,0 37 574,0 12 524,0 1 709,0 550,0**
Technické hry 2000 417,2 239,9 177,5 19,5 11,3
2001 849,3 506,1 343,2 37,8 25,6
2002 2 067,8 1 487,1 580,7 63,9 46,8
2003 5 423,1 4 308,0 1 115,1 111,7 94,2
2004 9 010,1 7 298,0 1 712,1 188,4 146,3
2005 11 989,9 9 837,6 2 152,4 237,4 181,8
CELKEM 2000 60 495,3 45 737,1 14 758,3 1 601,0 1 594,3
2001 64 248,1 48 715,5 15 532,6 1 741,4 1 737,4
2002 69 890,4 52 178,0 17 712,2 1 836,3 1 858,2
2003 77 987,4 59 095,3 18 892,1 2 009,2 1 917,5
2004 84 595,5 64 167,6 20 427,7 2 219,2 2 114,1
2005 90 658,1 69 047,8 21 607,5 2 283,6 2 342,2

* Sazka, a.s. je povinna odvádět dle § 4 odst. 2 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 20 % finančních prostředků
- část výtěžku na veřejně prospěšné účely (VPÚ). Tomu odpovídá za r. 2005 vyčíslení 697 mil. Kč.
Každým rokem však ve skutečnosti odvádí více a za r. 2005 tato částka dosáhne výše 1 289,6 mil. Kč.
Navýšení VPÚ u společnosti SAZKA, a.s. je zahrnuto u položky loterií.

** Výherní hrací přístroje (VHP) jsou zpoplatněny ještě místními poplatky, které činí 990 mil. Kč.


(v mil. Kč)
Rok Vsazeno Vyplaceno Příjmy ze hry Správní poplatky
a státní dozor
VPÚ
Srovnání výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2004 a 2005
Loterie 2004 6 019,3 2 941,9 3 077,4 85,7 1 094,8
2005 6 921,7 3 360,9 3 560,7 56,1 1 290,9
rozdíl 2005 - 2004 902,4 419,0 483,3 -29,6 196,1
Index 2005/2004 v % 115,0 114,2 115,7 65,5 117,9
Kurzové sázky 2004 10 627,3 9 150,0 1 477,3 57,7 177,9
2005 11 375,6 10 031,9 1 343,7 58,7 154,5
rozdíl 2005 - 2004 748,3 881,9 -133,6 1,0 -23,4
Index 2005/2004 v % 107,0 109,6 91,0 101,7 86,8
Bingo 2004 198,7 139,1 59,6 6,0 3,2
2005 198,7 139,1 59,6 6,0 3,9
rozdíl 2005 - 2004 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
Index 2005/2004 v % 100,0 100,0 100,0 99,3 121,9
Kasina 2004 10 980,1 8 818,6 2 161,2 237,4 171,9
2005 10 074,1 8 104,3 1 967,1 216,4 161,1
rozdíl 2005 - 2004 -906,0 -714,3 -194,1 -21,0 -10,8
Index 2005/2004 v % 91,7 91,9 91,0 91,2 93,7
Technické hry 2004 9 010,1 7 298,0 1 712,1 188,4 146,3
2005 11 989,9 9 837,6 2 152,4 237,4 181,8
rozdíl 2005 - 2004 2 979,8 2 539,6 440,3 49,0 35,5
Index 2005/2004 v % 133,1 134,8 125,7 126,0 124,3
VHP 2004 47 760,0 35 820,0 11 940,0 1 644,0 520,0
2005 50 098,0 37 574,0 12 524,0 1 709,0 550,0
rozdíl 2005 - 2004 2 338,0 1 754,0 584,0 65,0 30,0
Index 2005/2004 v % 104,9 104,9 104,9 104,0 105,8
CELKEM 2004 84 595,5 64 167,6 20 427,7 2 219,2 2 114,1
2005 90 658,0 69 047,8 21 607,5 2 283,6 2 342,2
rozdíl 2005 - 2004 6 062,5 4 880,2 1 179,8 64,4 228,1
Index 2005/2004 v % 107,2 107,6 105,8 102,9 110,8


(v mil.Kč)
Vsazeno Vyplaceno Příjmy ze hry Správ.popl.
stát.dozor
místní popl.
VPÚ
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za rok 2005
Loterie 6 921,7 3 360,9 3 560,7 56,1 1 290,9
Kurzové sázky 11 375,6 10 031,9 1 343,7 58,7 154,5
Bingo 198,7 139,1 59,6 6,0 3,9
Kasina 10 074,1 8 104,3 1 967,1 216,4 161,1
VHP 50 098,0 37 574,0 12 524,0 1 709,0 550,0
Audiotex a tech. zařízení 11 989,9 9 837,6 2 152,4 237,4 181,8
CELKEM 90 658,0 69 047,8 21 607,5 2 283,6 2 342,2

 


VPÚ - veřejně prospěšné účely
VHP - výherní hrací přístroje


(v mil. Kč)
Přehled vsazených částek sázejícími - loterie a jiné podobné hry za rok 2005
Loterie Kurzové sázky Bingo Kasina VHP Technické hry
Rok 2005 6 921,7 11 375,6 198,7 10 074,1 50 098,0 11 989,9

Grafy

Přehled výsledků 2000 - 2005

 

Správní poplatky a VPÚ

Přehled vsazených částekDoporučované

Nejčtenější