Novinky

Přehled výsledků sázkových her za rok 2003

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

  • Loterie a sázkové hry
  • Soukromý sektor
  • Tabulka

Přehled výsledků sázkových her - rok 2003
(v mil.Kč)
  Vsazeno Vyplaceno Příjmy ze hry Správ. popl.
stát. dozor
VPÚ
Loterie 6 963,4 3 488,1 3 475,5 89,7 1 034,0
Kurzové sázky 11 186,9 10 096,2 1 090,7 53,6 111,7
Bingo 202,6 141,8 60,8 6,1 3,3
Kasina 10 051,4 7 941,1 2 110,3 232,1 164,2
VHP 44 160,0 33 120,0 11 040,0 1 516,0 510,0
Audiotex a tech. zařízení 5 423,1 4 308,0 1 115,1 111,7 94,2
CELKEM 77 987,4 59 095,2 18 892,4 2 009,2 1 917,4

VPÚ - veřejně prospěšné účely
VHP - výherní hrací přístroje


Odvody na veřejně prospěšné účely - rok 2003
(v tis.Kč)
  Sociální Zdravotní Kulturní Sportovní Školství Obce Nadace Celkem
Loterie 454   5 885 1 008 084 638   18 906 1 033 967
Kursové sázky 1 969 3 699 4 105 93 045 2 028 4 472 2 402 111 720
VHP   2 299 2 361 4 794   474 186 26 360 510 000
Kasina 9 549 5 374 3 303 38 777 1 442 78 674 27 120 164 239
Bingo     1 056 1 196     1 029 3 281
Technické hry 7 485 3 921 5 574 26 073 2 165 3 168 45 860 94 246
Celkem 19 457 15 293 22 284 1 171 969 6 273 560 500 121 677 1 917 453

Doporučované

Nejčtenější