Novinky

Reakce na sdělení sdružení SPELOS ve věci pochybení Ministerstva financí

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

  • Loterie a sázkové hry
  • Loterijní společnosti
  • Reakce MF
  • Videoterminály
  • Stanovisko
  • Soukromý sektor

Ministerstvo financí rezolutně odmítá tvrzení Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů (dále jen „SPELOS“), dle kterého ministr financí „v případech nových povolení zrušil ministerstvem navrženou roční dobu provozu interaktivních videoloterních terminálů a vrátil se k platnosti původních povolení“. K uvedenému Ministerstvo financí sděluje následující.

Je pravdou, že ministr financí vyhověl rozkladu několika provozovatelů loterií a jiných podobných her ve věci povolování interaktivních videoloterních terminálů na dobu jednoho roku. Napadená rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání orgánu I. stupně. Důvodem zrušení vydaných rozhodnutí byla skutečnost, že Ministerstvo financí dostatečně neodůvodnilo změnu správní praxe spočívající ve zkrácení délky doby platnosti vydaného povolení k provozování interaktivního videoloterního terminálu. Z uvedeného nelze v žádném případě dovozovat, že by se Ministerstvo financí vrátilo k platnosti původních povolení, tj. vydávání povolení k provozování interaktivních videoloterních terminálů na dobu platnosti povolení k provozování centrálního loterního systému. Z rozhodnutí ministra financí naopak vyplývá, že Ministerstvo financí nepochybilo ve stanovení délky platnosti vydaného povolení, nýbrž pouze v odůvodnění změny správní praxe. Z tohoto důvodu bude při novém projednání k této skutečnosti přihlédnuto a změna správní praxe bude náležitě odůvodněna. 

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější