Novinky

Změna postupu Ministerstva financí při povolování loterií a jiných podobných her

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

 • Loterie a sázkové hry
 • Regulace
 • Loterijní zákon
 • Loterijní společnosti
 • Soukromý sektor

Změna postupu Ministerstva financí při povolování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), s platností od 1. 9. 2006.

Úprava procesu odborného posouzení:

Od 1. 9. 2006 bude nahrazena současná praxe v procesu odborného posuzování technických zařízení a systémů pro provozování loterií a jiných podobných her, kromě VHP (dále jen „TZ“) praxí odborného posuzování a osvědčování provozuschopnosti TZ a systémů pověřenou autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky v platném znění. Od 1. 9. 2006 bude žadatel o povolení provozování loterií a jiných podobných her podle zákona předkládat, podle § 4 odst. 2 ve spojení s § 43 zákona, Ministerstvu financí osvědčení o provozuschopnosti TZ nebo systému pro provozování loterií a jiných podobných her případně výpisy z tohoto osvědčení pro jednotlivá herní zařízení systému (terminály), vystavené pověřenou autorizovanou osobou.

Odborné posuzování a osvědčování provozuschopnosti se bude týkat následujících technických zařízení a systémů pro provozování loterií a jiných podobných her:

 • Zařízení pro losování loterií a jiných podobných her pro velký počet sázejících,
 • Zařízení pro losování her po telefonu,
 • Ruletová kola včetně doplňků (např. ruletové „kotle“, dráhy, kulička) pro klasickou hru RULETA v kasinech (mechanická zařízení),
 • Elektromechanické rulety „otevřené“ s elektronikou pro automatické losování, vyhodnocování hry, registrace a archivace výsledků hry,
 • Elektromechanické elektronicky řízené rulety s kamerovým záznamem výsledků hry a s technickým vybavením k dálkovému přenosu dat,
 • Technická zařízení pro provozování sázkových her pomocí terminálů (interaktivní terminálová zařízení),
 • Zařízení pro více hráčů s fyzikálním generátorem náhodnosti herního procesu (elektromechanický princip, elektropneumatický princip, a pod.),
 • Jackpotová sázková zařízení a Jackpoty jako doplněk k jiným sázkovým zařízením a systémům,
 • Systémy pro monitorování a evidenci provozu technických zařízení a
 • jiná zařízení, sloužící pro provozování sázkových her a loterií, než popsaná výše.

Úprava podmínek povolení provozování loterií nebo jiných podobných her

Od 1. 9. 2006 bude Ministerstvo financí v rozhodnutí o povolení provozování loterií a jiných podobných her podle zákona nebo v doplnění takového rozhodnutí stanovovat provozovateli, v rámci podmínek k provozování TZ (systémů), mimo jiné povinnost:

 • umožnit pověřené autorizované osobě provést následné odborné posouzení osvědčeného TZ (systému), a to vždy po zásahu do hardware nebo software TZ (systému), který může změnit nebo ovlivnit jeho herní vlastnosti nebo který může mít vliv na finanční toky (např. změna herních plánů, rozšiřování systému o nové sázkové hry, rozšíření o nová hrací místa – terminály apod.),
 • umístit na osvědčené TZ (systém) a na jeho jednotlivé části, respektive hrací místa (terminály) registrační známky potvrzující platnost osvědčení o provozuschopnosti TZ (systému) a jeho jednotlivých částí, respektive hracích míst (terminálů), vystavené pověřenou autorizovanou osobou na základě provedeného odborného posouzení.

Pověření autorizovaných osob k osvědčování provozuschopnosti TZ (systémů)

K zabezpečení odborného posuzování a osvědčování provozuschopnosti TZ (systémů) pověřilo Ministerstvo financí následující autorizované osoby:

 • Elektrotechnický zkušební ústav, s.p., Pod Lisem 129, 171 02 Praha 7 – Troja a
 • Institut pro testování a certifikaci, a.s., tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín – Louky.

Bližší podmínky pro vydání osvědčení o provozuschopnosti TZ (systému) pro provozování loterií a jiných podobných her včetně rozsahu předkládané dokumentace jsou uvedeny na následujících webových stránkách pověřených autorizovaných osob:

Doporučované

Nejčtenější