Novinky

Hazardní hry

Informace Ministerstva financí o hazardních hrách. Seznamy provozovatelů, přehledy výsledků, stanoviska a další informace segmentu hazardních her.

ilustrace

Právní rámce

Právní předpisy k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Veřejná správa

Informace týkající se územně samosprávných celků (krajů a obcí) - k hazardním hrám.

Žadatelé a provozovatelé

Metodické pokyny, stanoviska související se zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a prezentace.

Přehledy a statistiky

Přehledy legálních a nelegálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Seznam nepovolených internetových her

Přehled nelegálních provozovatelů hazardních her, se kterými Ministerstvo financí ukončilo správní řízení. Chronologicky řazené přehledy.

Reportingová vyhláška

Informace týkající se vyhlášky Ministerstva financí č. 10/2019 Sb., o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat.

Workshopy a aktuality

Informace týkající se workshopů pořádané Ministerstvem financí odborem 73 Procesní agendy a regulace hazardu a aktuality.