Novinky

Základní informace

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

 • Dohled
 • Finanční stabilita
 • Finanční trh
 • Soukromý sektor
Aktualizováno 25. 1. 2018
 • Aktualizace obsahu

Činnost Ministerstva financí

Ministerstvo financí je v souladu s kompetenčním zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ústředním orgánem státní správy pro finanční trh, s čímž souvisí i zajišťování členství v mezinárodních finančních institucích a finančních orgánech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropské Unie a dalších mezinárodních hospodářských seskupení (pokud toto členství nepřísluší výlučně České národní bance.)

V oblasti finanční stability a dohledu nad finančním trhem Ministerstvo financí:

 • vytváří koncepci politiky finančního trhu a provádí jejich analýzu
 • vytváří návrhy právních předpisů a zajišťuje jejich harmonizaci s právem EU, přičemž v případě potřeby, popř. stanoví-li tak zákon spolupracuje při zpracování právních předpisů s ČNB, asociacemi a s dalšími subjekty působícími v této oblasti
 • zpracovává stanoviska a výklady k právním předpisům a k žádostem zahraničních institucí
 • zpracovává podklady pro zprávy orgánům OECD, EU, WB a MMF
 • zpracovává dopadové a srovnávací studie
 • připravuje podklady pro rozhodování ve věcech týkajících se Garančního systému finančního trhu, Garančního fondu obchodníků s cennými papíry

Činnost Ministerstva financí související s problematikou finanční stability a dohledu zahrnuje tyto oblasti:

AGENDY

 • Dohled nad finančním trhem
 • Garanční schémata
 • Krizové řízení
 • Jednotný mechanismus dohledu

 

Doporučované

Nejčtenější