Novinky

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o bankách a některých dalších zákonů a novelu zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

oddělení 2703 - Bankovnictví
oddělení 2703 - Bankovnictví

Vydáno

  • Bankovnictví
  • Zákon o bankách
  • Soukromý sektor
  • Legislativní činnost MF
  • Legislativa
Aktualizováno 16. 6. 2021 14:15
  • Aktualizace obsahu

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 16. června 2021 schválila ve třetím čtení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, společně s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a oba návrhy postoupila k projednání Senátu Parlamentu ČR.

Návrh novely zákona o bankách byl předložen z důvodu potřeby implementovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/876, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013. Zmíněné evropské předpisy byly přijaty s cílem posílit stávající regulatorní rámec a vytvořit podmínky pro zajištění stability, bezpečnosti a dostatečné odolnosti bankovního sektoru a celého finančního systému.

Návrh novely zákona o ozdravných postupech byl předložen z důvodu potřeby implementovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/879, kterou se mění směrnice 2014/59/EU. Tento evropský předpis byl rovněž přijat s cílem posílit stávající regulatorní rámec a vytvořit podmínky pro zajištění stability, bezpečnosti a dostatečné odolnosti bankovního sektoru a celého finančního systému.

Doporučované

Nejčtenější