Novinky

Novela zákona o České národní bance byla schválena Poslaneckou sněmovnou a míří do Senátu

oddělení 2703 - Bankovnictví
oddělení 2703 - Bankovnictví

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Bankovnictví
  • Bankovní sektor
  • Ministerstvo financí
  • Česká národní banka
  • Novela zákona

Poslanecká sněmovna dne 24. března 2021 na své 87. schůzi vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon o České národní bance, ve znění pozměňovacího návrhu doporučeného rozpočtovým výborem. Novela byla Poslanecké sněmovně předložena dne 25. června 2019.

Sněmovna novelu projednala jako tisk č. 532

Důvodem předložení návrhu zákona je v první řadě reakce na změny v provádění měnové politiky v celosvětovém měřítku a zejména v Evropské unii, resp. v eurozóně, k nimž došlo od vypuknutí globální finanční a ekonomické krize v r. 2008. Novela tak především rozšiřuje okruh nástrojů měnové politiky a také okruh subjektů, se kterými může Česká národní banka uzavírat obchody na volném trhu. Taková pravomoc se může v budoucnu ukázat jako přínosná, protože v tuto chvíli nelze predikovat další vývoj na finančních trzích. Je potřeba mít k dispozici adekvátní nástroje bez nežádoucích omezení a zajistit tak České národní bance pro možnou reakci dostatečnou flexibilitu, jakou již běžně mají i ostatní centrální banky.

Stávající znění zákona o České národní bance také dostatečně nereflektuje aktuální vývoj, pokud jde o nástroje makroobezřetnostní politiky centrální banky. Novela tak umožňuje České národní bance stanovit horní hranici u jednoho až tří úvěrových ukazatelů. V případě využití této pravomoci bude moci Česká národní banka na rozdíl od stávajících doporučení efektivně vymáhat jejich dodržování. Doplnění této kompetence pro Českou národní banku doporučily České republice také Mezinárodní měnový fond a Evropská rada pro systémová rizika. Pro žadatele o hypotéku do věku 36 let budou platit mírnější podmínky. Navíc dle schváleného pozměňovacího návrhu bude pro aplikaci mírnějších podmínek v případě manželů nebo registrovaných partnerů stačit, aby věkové kritérium, tedy věk do 36 let, splňoval pouze jeden z nich.

Návrh zákona byl připraven Ministerstvem financí společně s Českou národní bankou.

Související informace:

Doporučované

Nejčtenější