Novinky

Novela zákona o bankách publikována ve Sbírce zákonů

oddělení 2703 - Bankovnictví
oddělení 2703 - Bankovnictví

Vydáno

 • Bankovní sektor
 • Bankovnictví
 • Legislativa
 • Novela zákona
 • Soukromý sektor
 • Zákon o bankách

Novela zákona o bankách a některých dalších zákonů implementující směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878/EU (CRD V) byla publikována dne 30. 9. 2021 ve Sbírce zákonů jako zákon č. 353/2021 Sb. s účinností od 1. 10. 2021. Hlavním cílem nové právní úpravy je omezit rizika a posílit odolnost bankovního sektoru, přičemž mezi nejdůležitější změny patří:

 • změny v pravidlech pro výpočet kapitálového požadavku na úrovni Pilíře 2,
 • změny v úpravě kapitálových rezerv,
 • zavedení povinnosti ustavit tzv. zprostředkující ovládající osobu pro velké skupiny mimo EU, jejichž součástí jsou alespoň dvě dceřiné instituce usazené v EU,
 • změny v oblasti regulace finančních holdingových osob a smíšených finančních holdingových osob, na které jsou nově přeneseny některé obezřetnostní požadavky na konsolidovaném základě,
 • změny v úpravě odměňování zaměřené především na zohlednění principu proporcionality.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější