Novinky

Novela zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech publikována ve Sbírce zákonů

oddělení 2703 - Bankovnictví
oddělení 2703 - Bankovnictví

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Bankovnictví
  • Legislativa
  • Legislativní činnost MF
  • Zákon o bankách

Dne 11. srpna 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 338/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s čl. V zákona nabude zákon účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tj. 1. října 2020.

Zákon posiluje ochranu klientů bank v případech, kdy by došlo k přeměně či jakékoli dispozici s obchodním závodem banky nebo jeho částí, řeší některé problémy spojené s procesem odnímání bankovní licence a zefektivňuje jej a provádí dílčí změny související se zkušenostmi s fungováním českého systému pojištění vkladů. Současně se zákonem provádějí změny technického charakteru za účelem usnadnění výkladu zákona či zpřesnění, resp. doplnění implementace práva Evropské unie.

Doporučované

Nejčtenější