Novinky

Zákon, kterým je implementována směrnice a nařízení o kapitálových požadavcích (CRDIV a CRR), podepsán prezidentem

oddělení 2703 - Bankovnictví
oddělení 2703 - Bankovnictví

Vydáno

  • Bankovnictví
  • Cenné papíry
  • Dohled nad kapitálovým trhem
  • Finanční trh
  • Legislativní činnost MF
  • Legislativa
  • Návrh zákona
  • Soukromý sektor
  • Dohled nad úvěrovými institucemi

Ministerstvo financí informuje, že dne 8. července 2014 podepsal prezident návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi.

Důvodem předložení návrhu zákona je implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (směrnice o kapitálových požadavcích - CRD IV) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (nařízení o kapitálových požadavcích - CRR).

Návrhem zákona jsou novelizovány zejména zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy I, oddělení Bankovnictví

Nejčtenější