Novinky

Vládní návrh zákona, kterým je implementována směrnice CRDIV a nařízení CRR

oddělení 2703 - Bankovnictví
oddělení 2703 - Bankovnictví

Vydáno

  • Bankovnictví
  • Cenné papíry
  • Dohled nad kapitálovým trhem
  • Finanční trh
  • Legislativní činnost MF
  • Legislativní návrhy
  • Legislativa
  • Návrh zákona
  • Soukromý sektor
  • Dohled nad úvěrovými institucemi

Vláda dne 22. ledna 2014 schválila návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi, a předkládá jej Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání.

Důvodem předložení návrhu zákona je implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (směrnice CRDIV), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (nařízení CRR) a článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/89/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu.

Cílem návrhu zákona je posílení regulatorního rámce a vytvoření podmínek pro zajištění stability, bezpečnosti a dostatečné odolnosti bankovního sektoru a celého finančního systému, a to např. zavedením kapitálových rezerv za účelem posílení kapitálové vybavenosti bank a dalších finančních institucí či zavedením nových požadavků na řídicí a kontrolní systém instituce.

Odborné veřejnosti se pro informaci předkládá návrh zákona ve znění postoupeném Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější