Novinky

2010

Aktuální sdělení Ministerstva financí k bankovnictví - 2010.

ilustrace

Vydáno

Odpověď Ministerstva financí České republiky na veřejnou konzultaci Evropské komise k proticyklickému kapitálovému polštáři

Odpověď Ministerstva financí České republiky na Konzultační materiál Evropské komise týkající se proticyklického kapitálového polštáře ze dne 23. 11. 2010.

Evropská komise dne 22. 10.  2010 zahájila veřejnou konzultaci týkající se problematiky proticyklického kapitálového polštáře jako jednoho z nástrojů k ochraně bankovního sektoru a reálné ekonomiky před systémovým rizikem spojeným s úvěrovým cyklem. Proticyklický kapitálový polštář představuje dodatečný kapitálový požadavek, který by banky byly povinny tvořit v době ekonomického růstu. V případě zhoršujících se ekonomických podmínek by uvolněný kapitál absorboval případné ztráty a omezil riziko nedostatečné nabídky úvěrů. Aplikací tohoto konceptu by měly být zmírněny procyklické efekty minimálních kapitálových požadavků.

  • Zdroj: MF - odbor 27 Finanční trhy I: Odpověď Ministerstva financí České republiky na konzultační materiál Evropské komise týkající se proticyklického kapitálového polštáře, publikováno 11/2010, ke stažení ve formátu PDF, anglická verze

Vydáno

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry

Vláda České republiky dne 8. září 2010 svým usnesením č. 638   schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Návrh zákona transponuje novely směrnice  Evropského parlamentu a Rady EU, která je označovaná zkráceně jako „Capital Requirements Directive“ (CRD). Tyto novely obsahují opatření, která jsou reakcí na krizi na finančních trzích.

Transpozice novely CRD bude vedle předloženého zákona rovněž provedena novelou vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.

  • Zdroj: MF - odbor 27 Finanční trhy I: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry, publikováno 09/2010, ke stažení ve formátu PDF

Vydáno

Odpověď Ministerstva financí České republiky na Konzultační materiál Evropské komise ke směrnici o kapitálové přiměřenosti

Odpověď Ministerstva financí České republiky na Konzultační materiál Evropské komise ke směrnici o kapitálové přiměřenosti ze dne 20. dubna 2010.
Evropská komise v únoru 2010 zveřejnila konzultační materiál týkající se dalších možných změn směrnice o kapitálové přiměřenosti. Navrhovaná doplňující ustanovení se týkají například vymezení kapitálu, standardů likvidity, pákového poměru, proticyklických opatření, systémově významných institucí a dalších. Návrh je označován jako CRD IV.

  • Zdroj: MF - odbor 27 Finanční trhy I: Odpověď MF na Konzultační materiál Evropské komise ke směrnici o kapitálové přiměřenosti , publikováno 04/2010, ke stažení ve formátu PDF, česká i anglická verze

Vydáno

Konzultační materiál Evropské komise ke směrnici o kapitálové přiměřenosti

Evropská komise zveřejnila konzultační materiál týkající se dalších možných změn směrnice o kapitálové přiměřenosti. Navrhovaná doplňující ustanovení se týkají například vymezení kapitálu, standardů likvidity, pákového poměru, proticyklických opatření, systémově významných institucí a dalších. Návrh je označován jako CRD IV.

Vydáno

Stanovisko MF ke Konzultačnímu materiálu k rámci EU pro řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru

Stanovisko MF ke Konzultačnímu materiálu k rámci EU pro řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru ze dne 20. ledna 2010.
Cílem veřejné konzultace byla snaha EK  diskutovat otázky spojené s ochranou finanční stability a zachováním kontinuity bankovních služeb v případě vzniku přeshraničních bankovních krizí. Konzultační materiál prezentuje nástroje, které z pohledu Evropské komise představují nedílnou součást budoucího rámce pro řízení přeshraničních bankovních krizí. Jedná se o širokou paletu nástrojů, od opatření k sanaci a restrukturalizaci postižených bank až po jejich likvidaci na základě insolvenčních předpisů.

  • Zdroj: MF - odbor 27 Finanční trhy I: Stanovisko MF ke Konzultačnímu materiálu k rámci EU pro řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru , publikováno 04/2010, ke stažení ve formátu PDF, anglická verze