Novinky

Soukromý sektor

Přehledy a bloky informací Ministerstva financí vztahující se k soukromému sektoru.

ilustrace
Informace Ministerstva financí k tématu penzijních služeb a penzijních systémů.
Informace Ministerstva financí o pojišťovnictví, povinném pojištění vozidel a souvisejících tématech segmetu pojišťovnictví.
Seznamy provozovatelů, přehledy povolených zařízení, výsledky provozovaní a další informace.
Informace Ministerstva financí k segmentu kapitálového trhu. Cenné papíry, investiční fondy, finanční zajištění a další související témata.
Informace Ministerstva financí o stavebním spoření, stavebních spořitelnách a souvisejících tématech segmetu stavebního spoření.
Informace Ministerstva financí k úvěrům pro spotřebitele.
Informace Ministerstva financí k bankovnictví.
Informace Ministerstva financí o platebních službách a vypořádání obchodů.
Informace Ministerstva financí k tématu finanční stability a dohledu.
Informace Ministerstva financí k ochraně spotřebitele na finačním trhu.
Přehled přestupků v působnosti Ministerstva financí dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Inovace na finančním trhu a ochrana spotřebitele.