CZ EN

Změna rozpočtu příspěvkové organizace

Změnu rozpočtu příspěvkové organizace zákon č. 250/2000 Sb. neupravuje. Záleží tudíž výlučně na radě obce, tj. zřizovateli, zda a jakým způsobem nastaví vnitřní pravidla změn rozpočtů zřízených příspěvkových organizací.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář