CZ EN

Nový model sdílených daní pro obce - rok 2013

Novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní - s účinností od 1. ledna 2013.

Platná legislativa - RUD - rok 2013

Zákon č. 243/2000 Sb. - úplné znění (platné pro rok 2013)

Úplné znění zákona č. 243/2000 Sb. - o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ve znění pozdějších předpisů (novely 295/2012 Sb., 500/2012 Sb.); s účinností od 1. ledna 2013

Zákon č. 295/2012 Sb. (.PDF, 47 kB)

ze dne 16. srpna 2012, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; s účinností od 1. ledna 2013,s výjimkou části třetí, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. 

Vyhláška č. 264/2013 Sb. (.PDF, 56 kB)

o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů; s účinností od 1. září 2013

  • včetně  - Příloha č.1-k vyhlášce č. 264/2013 Sb.-Podíl jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
    Příloha č.1 - k Vyhlášce č. 264/2013 Sb. (.XLSX, 611 kB)(ke stažení i samostaně ve formátu Excel)

Zdroj: MF - 12 - odbor Financování územních rozpočtů a programové financování; 121 - odd. Souhrnné rozpočtové vztahy územních rozpočtů; publikováno 3. září 2013;

Schéma rozdělení rozpočtového určení daní (RUD) 

Schéma rozdělení rozpočtového určení daní (RUD) v letech 2013 až 2015 (.PDF, 278 kB)

Zdroj: MF - odbor 12 - odbor Financování územních rozpočtů a programové financování; Oddělení souhrnných rozpočtových vztahů územních rozpočtů; Schéma rozdělení rozpočtového určení daní (RUD) v letech 2013 až 2015; publikováno 15. ledna 2013; ke stažení ve formátu PDF 


TABULKA - Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s RUD platným od 1.1.2013 (.XLS, 1542 kB)

Tabulka - srovnání současného systému RUD s RUD platným od 1.1.2013 - dle Vyhláška č. 449/2012 Sb. (.PDF, 129 kB)

Zdroj: MF - odbor 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování, Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s RUD platným od 1.1.2013, publikováno 28.11.2012; ke stažení ve formátu Excel

TABULKA - Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí v roce 2013 (.XLS, 1934 kB)

Tabulka - obsahuje pouze teoretický propočet RUD po jednotlivých daních platný od 1.1.2013 - dle Vyhláška č. 449/2012 Sb. (.PDF, 129 kB)

Zdroj: MF - odbor 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování, publikováno 28.11.2012;  ke stažení ve formátu Excel

Vyhláška č. 449/2012 Sb. (.DOC, 34 kB)

o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů; s účinností od 1. ledna 2013

Zdroj: MF - 12 - odbor Financování územních rozpočtů a programové financování; 121 - odd. Souhrnné rozpočtové vztahy územních rozpočtů; publikováno 9. ledna 2013;

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář