CZ EN

Žádosti o dotace pro kraje a obce dle usnesení vlády č. 159 ze dne 14. března 2012

Postup pro kraje a dotčené obce při podávání žádostí o dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených účetních jednotek - usnesení vlády č. 159 ze dne 14. března 2012
 • vláda schválila usnesení č. 159 ze dne 14. března 2012 k použití prostředků Vládní rozpočtové rezervy na rok 2012 na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených účetních jednotek (na částečné pokrytí nákladů spojených se zpracováním tzv. pomocného analytického přehledu - PAP);
 • vláda uložila ministru financí poskytnout dotčeným účetním jednotkám dle přílohy k usnesení vlády – mj. obcím, statutárním městům, hlavnímu městu Praze, krajům a jejich příspěvkovým organizacím dotaci na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předáváním informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených účetních jednotek, a to na základě jejich žádosti (.XLS, 26 kB);
 • v usnesení vlády je doporučeno o tuto dotaci požádat Ministerstvo financí do 31. května 2012.

Při zpracování a předkládání žádostí je nutné dodržet následující postup:

1. O dotaci mohou požádat pouze subjekty uvedené v příloze usnesení vlády (hlavní město Praha, kraje, statutární města, obce, jimi zřizované příspěvkové organizace)

2. Postup při podávání žádostí obcemi, statutárními městy a hl. m. Prahou

 • Obec, statutární město, hlavní město Praha (dále jen obec) žádá o dotaci jednou žádostí za sebe a pro dotčené příspěvkové organizace, které zřizuje. Žádost zašle na Ministerstvo financí, konkrétně na odbor 12 – Financování územních rozpočtů a programové financování.
 • V případě, že obec není uvedena v příloze k usnesení vlády a žádá o poskytnutí dotace pro příspěvkové organizace, které zřizuje a které jsou uvedeny v příloze k usnesení vlády, žádá opět jednou žádostí.
 • V žádosti je nezbytné uvést:
  • „ …o dotaci je žádáno v souvislosti s usnesením vlády č. 159/2012 … “
  • identifikaci obce, tj. adresu a IČ (nejen v hlavičce dopisu)
  • částku dotace celkem, z toho částku určenou pro obec a pro příspěvkové organizace celkem
  • kontaktní osobu včetně telefonického spojení a emailové adresy
  • úplné názvy příspěvkových organizací; jejich adresy; IČ
  • částka dotace dle jednotlivých příspěvkových organizací; částky je nutno uvádět v celých Kč

Částky dotace na 1 účetní jednotku jsou v souladu s přílohou k usnesení vlády následující:

 • Statutární město - 150 000 Kč
 • Hlavní město Praha - 150 000 Kč
 • Obec - 70 000 Kč
 • Příspěvková organizace zřizovaná obcí - 65 000 Kč

3. Postup při podávání žádostí kraji

 • Kraj žádá o dotaci jednou žádostí za sebe a pro své příspěvkové organizace. Žádost kraj zašle na Ministerstvo financí, konkrétně na odbor 12 – Financování územních rozpočtů a programové financování.
 • V žádosti je nezbytné uvést:
  • „ …o dotaci je žádáno v souvislosti s usnesením vlády č. 159/2012 … “
  • identifikaci kraje, tj. adresu a IČ (nejen v hlavičce dopisu)
  • částku dotace celkem, z toho částku určenou pro kraj a pro příspěvkové organizace celkem
  • kontaktní osobu a včetně telefonického spojení a emailové adresy
  • úplné názvy příspěvkových organizací; jejich adresy; IČ
  • částka dotace dle jednotlivých příspěvkových organizací; částky je nutno uvádět v celých Kč

Částky dotace jsou v souladu s přílohou k usnesení vlády následující:

 • Kraj - 325 000 Kč
 • Příspěvková organizace zřizovaná krajem - 65 000 Kč

4. Kraje a obce své žádosti o dotace zašlou prostřednictvím datových schránek s tím, že přílohy žádostí budou zpracovány v Excelu (soubor ke stažení priloha_k_zadosti.xls). V případě, že není možné přílohy zaslat v tomto formátu, lze použít jako náhradu Word.

5. MF bude žádosti shromažďovat do 31. května 2012 a poté provede hromadné uvolnění – pro obce v souladu s § 19 zákona č. 218/2000 Sb. prostřednictvím kraje.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.