CZ EN

Nový model sdílených daní pro obce - rok 2011

Připravovaná legislativa - RUD

Návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní (návrh MF do jednání vlády) (.PDF, 106 kB)

Zdroj: MF - 12 - odbor Financování územních rozpočtů a programové financování: Návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní (Zákon č.243/2000 Sb. - zákon o rozpočtovém určení daní), publikováno 11/2011, ke stažení ve formátu PDF  

Důvodová zpráva k návrhu zákona (.PDF, 441 kB)

Zdroj: MF - 12 - odbor Financování územních rozpočtů a programové financování: Důvodová zpráva k návrhu zákona (Zákon č. 243/2000 Sb. - zákon o rozpočtovém určení daní), publikováno 11/2011, ke stažení ve formátu PDF

Úplné znění zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (Zákon č. 243/2000 Sb.) (.PDF, 135 kB)

Zdroj: MF - 12 - odbor Financování územních rozpočtů a programové financování: Úplné znění zákona o rozpočtovém určení daní s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (Zákon č. 243/2000 Sb.), publikováno 11/2011, ke stažení ve formátu PDF

Návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní - (pro mezirezortní připomínkové řízení) (.PDF, 192 kB)

  • Úplné znění zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) - s označením navrhovaných změn

Zdroj: MF - 12 - odbor Financování územních rozpočtů a programové financování: Návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní, publikováno 07/2011, ke stažení ve formátu PDF 

Doprovodné prezentované materiály - novela RUD

Tabulka - Výpočet odhadu dopadu navrhované legislativy na konkrétní obce (.XLS, 1119 kB)

  • Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s návrhem Ministerstva financí - (předpokládaná účinnost návrhu je 1. ledna 2013).

Zdroj: MF - 12 - odbor Financování územních rozpočtů a programové financování: Tabulka - Výpočet odhadu dopadu navrhované legislativy na konkrétní obce, publikováno 07/2011, ke stažení ve formátu Excel 

Nový model sdílených daní pro obce - Návrh novely rozpočtového určení daní (.PDF, 503 kB)

  • Prezentace

Zdroj: MF - 12 - odbor Financování územních rozpočtů a programové financování: Návrh novely rozpočtového určení daní, publikováno 06/2011, ke stažení ve formátu PDF

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář