CZ EN

Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2014

Obsah

 • Vývoj státního dluhu
  • Půjčky prostřednictvím dluhových instrumentů
  • Splátky jistiny
  • Rezerva peněžních prostředků
 • Hodnocení vývoje strategických ukazatelů (cílů) v kapitole Státní dluh
 • Příjmy a výdaje kapitoly Státní dluh
  • Základní tendence ve vývoji výdajů na státní dluh v letech 2008 až 2014
  • Příjmy kapitoly Státní dluh
  • Výdaje kapitoly Státní dluh
 • Úpravy rozpočtu kapitoly Státní dluh v roce 2014

 

Číselné sestavy a tabulkové přílohy kapitoly 396 – Státní dluh:

 • Sestava FIN 2-04U_12
 • Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém (1a) a funkčním (1b) členění rozpočtové skladby
 • Tabulka č. 2: Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
 • Tabulka č. 3: Rozpočtová opatření v kapitole za rok 2014

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář