CZ EN

Závěrečný účet kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2011

Obsah

 1. Úvod
 2. Příjmy kapitoly OSFA
 3. Výdaje kapitoly OSFA
 4. Přehled úprav rozpočtu kapitoly 397- OSFA za rok 2011
  • Uvolňování účelových prostředků SFA transfery z kapitoly OSFA do jiných kapitol
  • Přesuny uvnitř kapitoly OSFA

Sestavy a tabulkové přílohy:

 • Sestava FIN 2-04U_12
 • Tab. č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém (1a) a odvětvovém (1b) členění rozpočtové skladby
 • Tab. č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
 • Tab. č. 3 - Přehled dotací a půjček podnikatelským a jiným subjektům
 • Tab. č. 4 - Přehled dotací a půjček krajům, obcím a dobrovolným svazkům obcí
 • Tab. č. 5 - Rozpočtová opatření v kapitole za rok 2011
 • Tab. č. 6 - Výdaje na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová PPO (z 5 mld. Kč)
 • Tab. č. 7 - Účty státních finančních aktiv

 
datum zveřejnění: 14.2.2014

Doplňující informace ze Státního závěrečného účtu:

Státní závěrečný účet obsahuje údaje o výsledcích rozpočtovaného hospodaření minulého roku.

Související informace o státních finančních aktivech naleznete ve Zprávě o stavu a vývoji státních finančních aktiv a státních záruk v návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2011.

Další informace můžete získat z kompletního Státního závěrečného účtu za rok 2011.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář