CZ EN

Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2011

Obsah

 1. VÝVOJ STÁTNÍHO DLUHU
  1. PŮJČKY DLUHOVÝCH INSTRUMENTŮ
  2. SPLÁTKY JISTINY
 2. HODNOCENÍ VÝVOJE STRATEGICKÝCH UKAZATELŮ (CÍLŮ) V KAPITOLE STÁTNÍ DLUH
 3. PŘÍJMY A VÝDAJE KAPITOLY STÁTNÍ DLUH
  1. ZÁKLADNÍ TENDENCE VE VÝVOJI VÝDAJŮ NA STÁTNÍ DLUH V LETECH 2006 AŽ 2011
  2. PŘÍJMY KAPITOLY STÁTNÍ DLUH
  3. VÝDAJE KAPITOLY STÁTNÍ DLUH
 4. ÚPRAVY ROZPOČTU KAPITOLY STÁTNÍ DLUH V ROCE 2011

Číselné sestavy a tabulkové přílohy:

 • Sestava FIN 2-04U_12
 • Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém (1a) a odvětvovém (1b) členění rozpočtové skladby
 • Tabulka č. 2: Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
 • Tabulka č. 3: Rozpočtová opatření v kapitole za rok 2011

datum zveřejnění: 13.2.2014
aktualizováno: 14.02.2014

Doplňující informace ze Státního závěrečného účtu:

Státní závěrečný účet obsahuje údaje o výsledcích rozpočtovaného hospodaření minulého roku.

Podrobné informace o kapitole 396 – Státní dluh naleznete ve Zprávě o řízení státního dluhu v návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2011.

Další informace můžete získat z kompletního Státního závěrečného účtu za rok 2011.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář