CZ EN

Mimorozvahová PPP (2011-2015)

Závazky z PPP

V zájmu naplnění směrnice Rady č. 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 v oblasti závazků z tzv. Partnerství veřejného a soukromého sektoru byla s účinností od 1. ledna 2014 novelizována vyhláška č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví.

Vyhláška nyní ukládá územním samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí, regionálním radám regionů soudržnosti, příspěvkovým organizacím zahrnutým do sektoru vládních institucí, státním fondům a organizačním složkám státu vykazovat údaje o upravené kapitálové hodnotě aktiv u významných veřejných zakázek, které mají charakter PPP.

K 31. říjnu 2016 nebyly v účetních výkazech relevantních účetních jednotek identifikovány žádné transakce odpovídajících parametrů. Stejně tak nebyly takové transakce identifikovány z jiných informačních zdrojů (Věstník veřejných zakázek, podklady pro přípravu návrhu státního rozpočtu).

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.