CZ EN

Kalendář zveřejňování

Termíny zveřejňování statistických informací požadovaných zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, na internetových stránkách MF ČR.
Publikované údaje  Termín zveřejnění  Zdroj  Poznámka  Odpovědný útvar MF
Publikační kalendář 2021
SEKTOR VLÁDNÍCH INSTITUCÍ
Seznam vládních institucí 29.10. ČSÚ (RES)   odd. 7503
Seznam veřejných korporací 29.10. ČSÚ (RES)   odd. 7503
FISKÁLNÍ DATA
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků organizačních složek státu – měsíční 29.1., 26.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6., 30.7., 31.8., 30.9., 29.10., 30.11., 31.12. finanční výkaz údaje za uplynulý měsíc odd. 3701
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků státních fondů – měsíční 29.1., 26.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6., 30.7., 31.8., 30.9., 29.10., 30.11., 31.12. finanční výkaz údaje za uplynulý měsíc odd. 3701
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků státních příspěvkových organizací - měsíční 29.1., 26.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6., 30.7., 31.8., 30.9., 29.10., 30.11., 31.12. výkaznictví hotovostní operace za uplynulý měsíc, odhad odd. 3701
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků veřejných vysokých škol – měsíční 29.1., 26.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6., 30.7., 31.8., 30.9., 29.10., 30.11., 31.12. výkaznictví hotovostní operace za uplynulý měsíc, odhad odd. 3701
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků veřejných výzkumných institucí – měsíční 29.1., 26.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6., 30.7., 31.8., 30.9., 29.10., 30.11., 31.12. výkaznictví hotovostní operace za uplynulý měsíc, odhad odd. 3701
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků ostatních ústředních vládních institucí – měsíční 29.1., 26.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6., 30.7., 31.8., 30.9., 29.10., 30.11., 31.12. výkaznictví hotovostní operace za uplynulý měsíc, odhad odd. 3701
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků ÚSC, DSO a RRRS – čtvrtletní 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. finanční výkaz hotovostní operace za uplynulé čtvrtletí odd. 1202
Výnosové a nákladové transakce, saldo místních příspěvkových organizací – čtvrtletní 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. účetnictví akruální operace za uplynulé čtvrtletí odd. 1202
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků nemocnic s jinou právní formou než příspěvková organizace v subsektoru místních vládních institucí - čtvrtletní 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. výkaznictví hotovostní operace za uplynulé čtvrtletí odd. 1202
Výnosové a nákladové transakce, saldo ostatních místních vládních institucí – čtvrtletní 31.3. - odhad odd. 1202
Hotovostní toky a saldo hospodaření veřejných zdravotních pojišťoven – měsíční 29.1., 26.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6., 30.7., 31.8., 30.9., 29.10., 30.11., 31.12. - odhad za uplynulý měsíc odd. 1404
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků veřejných zdravotních pojišťoven - čtvrtletní 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. výkaznictví hotovostní operace za uplynulé čtvrtletí odd. 1404
Výnosové a nákladové transakce, saldo ostatních jednotek zařazených do S.1314 - měsíční 26.2. - odhad odd. 1404
DAŇOVÉ ÚLEVY
Zpráva o dopadu daňových úlev na příjmy sektoru vládních institucí - - publikováno jako součást Dokumentace k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR odd. 2501
PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY A DALŠÍ ÚDAJE
Vládní záruky 2017 - 2020 29.10. výkaznictví, účetnictví   odd. 3701
Úvěry v selhání 2017 - 2020 29.10. účetnictví, výkaznictví   odd. 3701
Závazky z činnosti veřejných společností - 2019 30.11. výkaznictví (ČSÚ)   odd. 7503
Mimorozvahová PPP 2017 - 2020 29.10. výkaznictví, účetnictví   odd. 1105
MAJETKOVÉ ÚČASTI
Významné majetkové účasti držené sektorem vládních institucí - 2020 30.11. výkaznictví (šetření)   odd. 7503

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář