CZ EN

2023

Informace o agregovaných fiskálních údajích (ekvivalentních číselných údajích z veřejných účtů) za ostatní vládní instituce v subsektoru S.1314.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář