CZ EN

Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok 2023

31.1.2023 28.2.2023 31.3.2023 30.4.2023 31.5.2023 30.6.2023
Státní dluhopisy podle typu instrumentu
Dluhopisy celkem 2 726 077 873 458 2 807 098 173 337 2 810 183 893 337 2 753 246 974 106 2 829 639 524 106 2 867 886 854 106
Státní pokladniční poukázky 63 271 000 000 110 194 000 000 92 866 000 000 87 640 500 000 121 833 500 000 109 932 000 000
  SPP 4 týdny 15 186 000 000 17 318 000 000 0 0 20 919 000 000 0
  SPP 13 týdnů 48 085 000 000 54 569 000 000 54 564 000 000 32 950 500 000 45 984 500 000 49 959 000 000
  SPP 26 týdnů 0 38 307 000 000 38 302 000 000 54 690 000 000 54 930 000 000 59 973 000 000
  SPP 39 týdnů 0 0 0 0 0 0
  SPP 52 týdnů 0 0 0 0 0 0
Spořicí státní dluhopisy 90 079 403 458 89 885 163 337 89 885 163 337 90 704 764 106 90 704 764 106 90 704 764 106
  Státní dluhopis 6 let 90 079 403 458 89 885 163 337 89 885 163 337 90 704 764 106 90 704 764 106 90 704 764 106
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 2 572 727 470 000 2 607 019 010 000 2 627 432 730 000 2 574 901 710 000 2 617 101 260 000 2 667 250 090 000
  Státní dluhopis 2 roky 51 530 620 000 51 235 620 000 51 230 620 000 51 245 620 000 51 485 620 000 51 470 620 000
  Státní dluhopis 4 roky 140 390 380 000 140 390 380 000 140 390 380 000 140 390 380 000 140 390 380 000 140 390 380 000
  Státní dluhopis 5 let 119 000 000 000 119 000 000 000 119 000 000 000 119 000 000 000 119 000 000 000 119 000 000 000
  Státní dluhopis 6 let 55 944 510 000 64 998 510 000 80 305 660 000 94 710 250 000 99 295 100 000 100 000 000 000
  Státní dluhopis 7 let 11 895 000 000 11 747 500 000 11 745 000 000 11 752 500 000 11 872 500 000 11 865 000 000
  Státní dluhopis 8 let 178 871 040 000 181 714 380 000 174 064 860 000 173 894 860 000 186 106 550 000 215 257 020 000
  Státní dluhopis 9 let 80 571 600 000 81 023 020 000 82 023 020 000 82 523 020 000 82 523 020 000 82 523 020 000
  Státní dluhopis 10 let 222 560 580 000 234 000 000 000 234 000 000 000 238 628 820 000 245 365 060 000 249 475 430 000
  Státní dluhopis 11 let 723 620 350 000 730 216 880 000 731 000 000 000 745 281 370 000 760 316 530 000 771 560 920 000
  Státní dluhopis 12 let 88 309 000 000 88 309 000 000 88 309 000 000 0 0 0
  Státní dluhopis 13 let 165 418 450 000 167 816 450 000 171 682 100 000 172 140 100 000 174 853 210 000 176 853 210 000
  Státní dluhopis 15 let 386 600 000 000 386 600 000 000 386 600 000 000 386 600 000 000 386 600 000 000 386 600 000 000
  Státní dluhopis 16 let 184 855 040 000 184 855 040 000 191 252 780 000 192 952 780 000 193 452 780 000 196 257 780 000
  Státní dluhopis 20 let 57 689 200 000 59 839 130 000 60 543 910 000 60 643 910 000 60 643 910 000 60 643 910 000
  Státní dluhopis 30 let 84 051 700 000 83 853 100 000 83 865 400 000 83 718 100 000 83 776 600 000 83 528 800 000
  Státní dluhopis 50 let 21 420 000 000 21 420 000 000 21 420 000 000 21 420 000 000 21 420 000 000 21 824 000 000
31.7.2023 31.8.2023 30.9.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023
Dluhopisy celkem 2 897 471 988 510          
Státní pokladniční poukázky 100 635 000 000          
  SPP 4 týdny 0          
  SPP 13 týdnů 40 482 000 000          
  SPP 26 týdnů 60 153 000 000          
  SPP 39 týdnů 0          
  SPP 52 týdnů 0          
Spořicí státní dluhopisy 91 989 238 510          
  Státní dluhopis 6 let 91 989 238 510          
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 2 704 847 750 000          
  Státní dluhopis 2 roky 51 650 620 000          
  Státní dluhopis 4 roky 140 390 380 000          
  Státní dluhopis 5 let 119 000 000 000          
  Státní dluhopis 6 let 109 556 250 000          
  Státní dluhopis 7 let 11 955 000 000          
  Státní dluhopis 8 let 230 479 950 000          
  Státní dluhopis 9 let 82 523 020 000          
  Státní dluhopis 10 let 249 475 430 000          
  Státní dluhopis 11 let 782 150 000 000          
  Státní dluhopis 12 let 0          
  Státní dluhopis 13 let 178 765 210 000          
  Státní dluhopis 15 let 386 600 000 000          
  Státní dluhopis 16 let 196 257 780 000          
  Státní dluhopis 20 let 60 643 910 000          
  Státní dluhopis 30 let 83 576 200 000          
  Státní dluhopis 50 let 21 824 000 000          

 

% 31.1.2023 28.2.2023 31.3.2023 30.4.2023 31.5.2023 30.6.2023 31.7.2023 31.8.2023 30.9.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023
Státní dluhopisy podle typu instrumentu – procentní vyjádření
Dluhopisy celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00          
Státní pokladniční poukázky 2,32 3,93 3,30 3,18 4,31 3,83 3,47          
  SPP 4 týdny 0,56 0,62 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00          
  SPP 13 týdnů 1,76 1,94 1,94 1,20 1,63 1,74 1,40          
  SPP 26 týdnů 0,00 1,36 1,36 1,99 1,94 2,09 2,08          
  SPP 39 týdnů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
  SPP 52 týdnů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Spořicí státní dluhopisy 3,30 3,20 3,20 3,29 3,21 3,16 3,17          
  Státní dluhopis 6 let 3,30 3,20 3,20 3,29 3,21 3,16 3,17          
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 94,37 92,87 93,50 93,52 92,49 93,00 93,35          
  Státní dluhopis 2 roky 1,89 1,83 1,82 1,86 1,82 1,79 1,78          
  Státní dluhopis 4 roky 5,15 5,00 5,00 5,10 4,96 4,90 4,85          
  Státní dluhopis 5 let 4,37 4,24 4,23 4,32 4,21 4,15 4,11          
  Státní dluhopis 6 let 2,05 2,32 2,86 3,44 3,51 3,49 3,78          
  Státní dluhopis 7 let 0,44 0,42 0,42 0,43 0,42 0,41 0,41          
  Státní dluhopis 8 let 6,56 6,47 6,19 6,32 6,58 7,51 7,95          
  Státní dluhopis 9 let 2,96 2,89 2,92 3,00 2,92 2,88 2,85          
  Státní dluhopis 10 let 8,16 8,34 8,33 8,67 8,67 8,70 8,61          
  Státní dluhopis 11 let 26,54 26,01 26,01 27,07 26,87 26,90 26,99          
  Státní dluhopis 12 let 3,24 3,15 3,14 0,00 0,00 0,00 0,00          
  Státní dluhopis 13 let 6,07 5,98 6,11 6,25 6,18 6,17 6,17          
  Státní dluhopis 15 let 14,18 13,77 13,76 14,04 13,66 13,48 13,34          
  Státní dluhopis 16 let 6,78 6,59 6,81 7,01 6,84 6,84 6,77          
  Státní dluhopis 20 let 2,12 2,13 2,15 2,20 2,14 2,11 2,09          
  Státní dluhopis 30 let 3,08 2,99 2,98 3,04 2,96 2,91 2,88          
  Státní dluhopis 50 let 0,79 0,76 0,76 0,78 0,76 0,76 0,75          
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář