CZ EN

Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok 2004

Státní dluhopisy podle typu instrumentu
  31.1.2004 29.2.2004 31.3.2004 30.4.2004 31.5.2004 30.6.2004
Dluhopisy celkem 497 363 310 000 506 890 690 000 522 656 690 000 528 371 690 000 531 739 690 000 583 856 410 000
Státní pokladniční poukázky 167 176 000 000 169 102 000 000 170 868 000 000 165 583 000 000 158 951 000 000 154 350 000 000
     SPP 13 týdnů 36 000 000 000 36 000 000 000 36 000 000 000 32 000 000 000 28 000 000 000 24 000 000 000
     SPP 26 týdnů 35 415 000 000 36 415 000 000 36 415 000 000 35 415 000 000 32 783 000 000 32 783 000 000
     SPP 39 týdnů 35 596 000 000 35 596 000 000 37 362 000 000 37 362 000 000 37 362 000 000 37 362 000 000
     SPP 52 týdnů 60 165 000 000 61 091 000 000 61 091 000 000 60 806 000 000 60 806 000 000 60 205 000 000
     Ostatní            
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 330 187 310 000 337 788 690 000 351 788 690 000 362 788 690 000 372 788 690 000 429 506 410 000
     Státní dluhopis 2 roky            
     Státní dluhopis 3 roky 58 930 000 000 58 930 000 000 58 930 000 000 58 930 000 000 58 930 000 000 58 930 000 000
     Státní dluhopis 4 roky 4 995 000 000          
     Státní dluhopis 5 let 89 005 000 000 96 000 000 000 104 000 000 000 109 000 000 000 113 000 000 000 118 000 000 000
     Státní dluhopis 7 let 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000
     Státní dluhopis 10 let 107 257 310 000 107 257 310 000 113 257 310 000 113 257 310 000 119 257 310 000 168 081 710 000
     Státní dluhopis 15 let 50 000 000 000 55 601 380 000 55 601 380 000 61 601 380 000 61 601 380 000 64 494 700 000
     Ostatní            
Státní dluhopisy podle typu instrumentu
  31.7.2004 31.8.2004 30.9.2004 31.10.2004 30.11.2004 31.12.2004
Dluhopisy celkem 586 989 410 000 594 627 410 000 572 203 370 000 577 628 290 000  579 712 290 000 571 381 260 000
Státní pokladniční poukázky 152 483 000 000 151 121 000 000 146 545 000 000 141 997 000 000 138 081 000 000 125 545 000 000
     SPP 13 týdnů 24 000 000 000 24 000 000 000 24 000 000 000 23 000 000 000  22 000 000 000  20 000 000 000
     SPP 26 týdnů 31 916 000 000 28 916 000 000 26 895 000 000 26 347 000 000  26 431 000 000  18 431 000 000
     SPP 39 týdnů 37 362 000 000 39 000 000 000 36 000 000 000 36 000 000 000  33 000 000 000  30 000 000 000
     SPP 52 týdnů 59 205 000 000 59 205 000 000 59 650 000 000 56 650 000 000  56 650 000 000  57 114 000 000
     Ostatní            
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 434 506 410 000 443 506 410 000 425 658 370 000 435 631 290 000  441 631 290 000 445 836 260 000
     Státní dluhopis 2 roky            
     Státní dluhopis 3 roky 58 930 000 000 66 930 000 000 45 000 000 000 45 000 000 000  48 000 000 000  48 000 000 000
     Státní dluhopis 4 roky            
     Státní dluhopis 5 let 118 000 000 000 115 000 000 000 115 000 000 000 118 619 960 000  118 619 960 000  118 619 960 000
     Státní dluhopis 7 let 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000  20 000 000 000  20 000 000 000
     Státní dluhopis 10 let 173 081 710 000 173 081 710 000 177 163 670 000 177 163 670 000  180 163 670 000  180 163 670 000
     Státní dluhopis 15 let 64 494 700 000 68 494 700 000 68 494 700 000 74 847 660 000  74 847 660 000  79 052 630 000
     Ostatní            
Státní dluhopisy podle typu instrumentu – procentní vyjádření
  31.1.2004 28.2.2004 31.3.2004 30.4.2004 31.5.2004 30.6.2004 31.7.2004 31.8.2004 30.9.2004 31.10.2004 30.11. 2004  31.12.2004
Dluhopisy celkem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Státní pokladniční poukázky 33,61 33,36 32,69 31,34 29,89 26,44 25,98 25,41 25,61 24,58  23,82 21,97
     SPP 13 týdnů 7,24 7,1 6,89 6,06 5,27 4,11 4,09 4,04 4,19 3,98  3,79 3,5
     SPP 26 týdnů 7,12 7,18 6,97 6,7 6,17 5,61 5,44 4,86 4,7 4,56  4,56 3,23
     SPP 39 týdnů 7,16 7,02 7,15 7,07 7,03 6,4 6,37 6,56 6,29 6,23  5,69 5,25
     SPP 52 týdnů 12,1 12,05 11,69 11,51 11,44 10,31 10,09 9,96 10,42 9,81  9,77 10
     Ostatní                        
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 66,39 66,64 67,31 68,66 70,11 73,56 74,02 74,59 74,39 75,42  76,18 78,03
     Státní dluhopis 2 roky                        
     Státní dluhopis 3 roky 11,85 11,63 11,28 11,15 11,08 10,09 10,04 11,26 7,86 7,79  8,28 8,4
     Státní dluhopis 4 roky 1                      
     Státní dluhopis 5 let 17,9 18,94 19,9 20,63 21,25 20,21 20,1 19,34 20,1 20,54  20,46 20,76
     Státní dluhopis 7 let 4,02 3,95 3,83 3,79 3,76 3,43 3,41 3,36 3,5 3,46  3,45 3,5
     Státní dluhopis 10 let 21,57 21,16 21,67 21,44 22,43 28,79 29,49 29,11 30,96 30,67  31,08 31,53
     Státní dluhopis 15 let 10,05 10,97 10,64 11,66 11,58 11,05 10,99 11,52 11,97 12,96  12,91 13,84
     Ostatní                        
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář