CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za září 2023

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 30.9.2023
11000 Nefinanční podniky 39 214 727 175 1,33 1,33
11001 Veřejné podniky nefinanční 33 457 840 000 1,14 1,14
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 5 671 620 155 0,19 0,19
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 85 267 020 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 1 901 907 644 060 64,63 64,73
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 1 170 904 949 360 39,79 39,85
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 269 472 185 380 9,16 9,17
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 901 432 763 980 30,63 30,68
12300 Fondy peněžního trhu 6 820 000 000 0,23 0,23
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 6 820 000 000 0,23 0,23
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 134 674 604 000 4,58 4,58
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 16 498 924 000 0,56 0,56
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 118 175 680 000 4,02 4,02
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 3 880 386 700 0,13 0,13
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 375 430 000 0,01 0,01
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 3 504 956 700 0,12 0,12
12600 Pomocné finanční instituce 4 658 900 000 0,16 0,16
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 27 300 000 0,00 0,00
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 4 631 600 000 0,16 0,16
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 10 500 000 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 10 500 000 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 173 443 190 000 5,89 5,90
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 1 316 690 000 0,04 0,04
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 5 234 940 000 0,18 0,18
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 166 891 560 000 5,67 5,68
12900 Penzijní fondy 407 515 114 000 13,85 13,87
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 2 688 984 000 0,09 0,09
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 404 826 130 000 13,76 13,78
13000 Vládní instituce 34 362 160 000 1,17 1,17
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 31 547 240 000 1,07 1,07
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 794 800 000 0,09 0,10
13140 Fondy sociálního zabezpečení 20 120 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 111 740 171 442 3,80 3,80
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 3 648 231 933 0,12 0,12
20000 Nerezidenti 847 140 843 900 28,79 28,83
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 2 938 013 778 510 99,84 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 4 617 300 000 0,16  
  DLUHOPISY CELKEM 2 942 631 078 510 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 780 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 2 219 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 183 490 040 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.

Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.