CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za srpen 2023

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.8.2023
11000 Nefinanční podniky 37 178 584 880 1,29 1,29
11001 Veřejné podniky nefinanční 32 157 340 000 1,11 1,11
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 4 952 947 655 0,17 0,17
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 68 297 225 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 1 866 745 938 200 64,58 64,68
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 1 142 507 969 075 39,53 39,59
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 253 681 985 050 8,78 8,79
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 888 825 984 025 30,75 30,80
12300 Fondy peněžního trhu 6 720 000 000 0,23 0,23
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 6 720 000 000 0,23 0,23
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 128 492 337 500 4,45 4,45
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 15 969 657 500 0,55 0,55
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 112 522 680 000 3,89 3,90
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 3 786 874 125 0,13 0,13
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 365 430 000 0,01 0,01
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 3 421 444 125 0,12 0,12
12600 Pomocné finanční instituce 4 622 900 000 0,16 0,16
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 26 300 000 0,00 0,00
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 4 596 600 000 0,16 0,16
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 5 500 000 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 5 500 000 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 172 512 240 000 5,97 5,98
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 1 196 690 000 0,04 0,04
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 5 154 940 000 0,18 0,18
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 166 160 610 000 5,75 5,76
12900 Penzijní fondy 408 098 117 500 14,12 14,14
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 2 681 792 500 0,09 0,09
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 405 416 325 000 14,03 14,05
13000 Vládní instituce 33 394 750 000 1,16 1,16
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 30 630 830 000 1,06 1,06
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 743 800 000 0,09 0,10
13140 Fondy sociálního zabezpečení 20 120 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 111 099 240 015 3,84 3,85
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 3 418 891 933 0,12 0,12
20000 Nerezidenti 834 120 863 482 28,86 28,90
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 2 885 958 268 510 99,84 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 4 554 300 000 0,16  
  DLUHOPISY CELKEM 2 890 512 568 510 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 100 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 81 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 216 790 800 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.

Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.