CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za červenec 2023

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.7.2023
11000 Nefinanční podniky 36 882 852 885 1,27 1,27
11001 Veřejné podniky nefinanční 32 148 340 000 1,11 1,11
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 4 675 115 155 0,16 0,16
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 59 397 730 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 1 876 117 092 960 64,75 64,85
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 1 156 202 667 910 39,90 39,97
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 262 745 939 140 9,07 9,08
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 893 456 728 770 30,84 30,88
12300 Fondy peněžního trhu 6 670 000 000 0,23 0,23
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 6 670 000 000 0,23 0,23
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 123 680 981 000 4,27 4,28
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 15 448 401 000 0,53 0,53
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 108 232 580 000 3,74 3,74
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 3 575 123 050 0,12 0,12
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 365 430 000 0,01 0,01
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 3 209 693 050 0,11 0,11
12600 Pomocné finanční instituce 4 563 000 000 0,16 0,16
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 25 400 000 0,00 0,00
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 4 537 600 000 0,16 0,16
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 5 500 000 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 5 500 000 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 171 054 990 000 5,90 5,91
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 1 196 690 000 0,04 0,04
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 5 089 340 000 0,18 0,18
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 164 768 960 000 5,69 5,70
12900 Penzijní fondy 410 364 831 000 14,16 14,19
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 2 677 611 000 0,09 0,09
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 407 687 220 000 14,07 14,09
13000 Vládní instituce 32 074 850 000 1,11 1,11
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 29 539 930 000 1,02 1,02
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 514 800 000 0,09 0,09
13140 Fondy sociálního zabezpečení 20 120 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 109 497 660 690 3,78 3,79
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 3 179 831 933 0,11 0,11
20000 Nerezidenti 835 143 500 042 28,82 28,87
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 2 892 895 788 510 99,84 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 4 576 200 000 0,16  
  DLUHOPISY CELKEM 2 897 471 988 510 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 3 250 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 3 252 300 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 211 935 560 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.

Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.