CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za červen 2023

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 30.6.2023
11000 Nefinanční podniky 36 271 454 327 1,26 1,27
11001 Veřejné podniky nefinanční 31 626 140 000 1,10 1,10
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 4 586 025 137 0,16 0,16
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 59 289 190 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 1 886 130 009 340 65,77 65,87
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 1 167 750 704 190 40,72 40,78
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 263 566 597 260 9,19 9,20
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 904 184 106 930 31,53 31,58
12300 Fondy peněžního trhu 6 670 000 000 0,23 0,23
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 6 670 000 000 0,23 0,23
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 122 124 533 000 4,26 4,27
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 15 347 353 000 0,54 0,54
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 106 777 180 000 3,72 3,73
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 3 571 809 150 0,12 0,12
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 364 430 000 0,01 0,01
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 3 207 379 150 0,11 0,11
12600 Pomocné finanční instituce 4 674 100 000 0,16 0,16
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 26 500 000 0,00 0,00
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 4 647 600 000 0,16 0,16
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 5 500 000 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 5 500 000 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 170 138 390 000 5,93 5,94
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 1 025 890 000 0,04 0,04
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 5 089 340 000 0,18 0,18
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 164 023 160 000 5,72 5,73
12900 Penzijní fondy 411 194 973 000 14,34 14,36
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 2 472 413 000 0,09 0,09
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 408 722 560 000 14,25 14,27
13000 Vládní instituce 31 958 050 000 1,11 1,12
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 29 453 930 000 1,03 1,03
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 485 000 000 0,09 0,09
13140 Fondy sociálního zabezpečení 19 120 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 107 345 431 448 3,74 3,75
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 3 131 461 933 0,11 0,11
20000 Nerezidenti 798 521 647 058 27,84 27,89
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 2 863 358 054 106 99,84 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 4 528 800 000 0,16  
  DLUHOPISY CELKEM 2 867 886 854 106 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 3 100 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 3 158 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 190 180 670 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.

Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář