CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za květen 2023

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.5.2023
11000 Nefinanční podniky 32 825 840 872 1,16 1,16
11001 Veřejné podniky nefinanční 28 329 440 000 1,00 1,00
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 4 439 132 637 0,16 0,16
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 57 268 235 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 1 881 303 620 655 66,49 66,60
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 1 164 123 392 280 41,14 41,21
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 255 075 336 190 9,01 9,03
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 909 048 056 090 32,13 32,18
12300 Fondy peněžního trhu 6 670 000 000 0,24 0,24
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 6 670 000 000 0,24 0,24
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 122 481 744 500 4,33 4,34
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 18 294 564 500 0,65 0,65
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 104 187 180 000 3,68 3,69
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 3 420 369 375 0,12 0,12
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 375 430 000 0,01 0,01
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 3 044 939 375 0,11 0,11
12600 Pomocné finanční instituce 4 758 300 000 0,17 0,17
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 25 700 000 0,00 0,00
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 4 732 600 000 0,17 0,17
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 5 500 000 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 5 500 000 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 168 768 370 000 5,96 5,97
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 1 028 890 000 0,04 0,04
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 4 939 340 000 0,17 0,17
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 162 800 140 000 5,75 5,76
12900 Penzijní fondy 411 075 944 500 14,53 14,55
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 2 422 829 500 0,09 0,09
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 408 653 115 000 14,44 14,47
13000 Vládní instituce 31 487 550 000 1,11 1,11
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 28 982 430 000 1,02 1,03
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 486 000 000 0,09 0,09
13140 Fondy sociálního zabezpečení 19 120 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 106 751 660 023 3,77 3,78
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 3 175 111 933 0,11 0,11
20000 Nerezidenti 769 319 140 623 27,19 27,23
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 2 824 862 924 106 99,83 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 4 776 600 000 0,17  
  DLUHOPISY CELKEM 2 829 639 524 106 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 4 500 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 8 171 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 211 578 700 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.

Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář