CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za duben 2023

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 30.4.2023
11000 Nefinanční podniky 35 369 196 152 1,28 1,29
11001 Veřejné podniky nefinanční 30 927 440 000 1,12 1,13
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 4 384 632 637 0,16 0,16
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 57 123 515 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 1 806 881 596 460 65,63 65,74
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 1 097 852 226 635 39,87 39,94
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 234 870 393 310 8,53 8,55
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 862 981 833 325 31,34 31,40
12300 Fondy peněžního trhu 6 440 000 000 0,23 0,23
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 6 440 000 000 0,23 0,23
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 119 101 085 500 4,33 4,33
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 17 839 405 500 0,65 0,65
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 101 261 680 000 3,68 3,68
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 3 053 533 825 0,11 0,11
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 375 430 000 0,01 0,01
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 2 678 103 825 0,10 0,10
12600 Pomocné finanční instituce 4 659 180 000 0,17 0,17
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 10 780 000 0,00 0,00
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 4 648 400 000 0,17 0,17
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 5 500 000 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 5 500 000 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 166 977 670 000 6,06 6,08
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 857 390 000 0,03 0,03
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 5 000 340 000 0,18 0,18
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 161 119 940 000 5,85 5,86
12900 Penzijní fondy 408 792 400 500 14,85 14,87
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 2 401 165 500 0,09 0,09
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 406 391 235 000 14,76 14,79
13000 Vládní instituce 29 895 520 000 1,09 1,09
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 27 406 130 000 1,00 1,00
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 470 270 000 0,09 0,09
13140 Fondy sociálního zabezpečení 19 120 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 106 023 952 456 3,85 3,86
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 2 953 711 933 0,11 0,11
20000 Nerezidenti 767 404 897 105 27,87 27,92
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 2 748 528 874 106 99,83 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 4 718 100 000 0,17  
  DLUHOPISY CELKEM 2 753 246 974 106 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 4 500 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 4 442 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 210 257 430 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.

Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář